Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:
Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zijde: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. Joh. 21:15-17. image004
Als er ťťn mens was die zo in zichzelf teleurgesteld dan is dat Petrus. In de periode voor het lijden en sterven van Jezus, was hij voortdurend bij Hem, hij week niet van zijn zijde. Ook Jezus zelf vond het fijn dat Petrus bij Hem was en in bijzondere omstandigheden was hij ťťn van de drie die alleen mee mochten.
Tijdens de meest moeilijke periode in het leven van de Here Jezus ging het mis met Petrus, Jezus was gevangen genomen en werd op hardhandige wijze verhoord (hij werd geslagen en bespogen) Petrus kreeg het benauwd en durfde er toen niet meer voor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde. Toch liet Jezus hem niet vallen; onze relatie met Jezus hangt gelukkig niet alleen van onze menselijke factoren af maar gelukkig ook van zijn oneindige liefde!
Drie maal werd aan Petrus gevraagd of hij bij de gevangene hoorde, drie maal loochende Petrus het. Drie maal vroeg Jezus hem of hij zeker wist dat er nog liefde in het hart van Petrus was voor Jezus. Na de derde maal werd Petrus bedroefd, hij begreep toen pas dat zijn relatie met Jezus een blijvende relatie was, ook door stormen en problemen heen. Hij die naar eigen idee en naar de onze zo vreselijk gefaald had werd weer opnieuw als leider bevestigd; hij ontving de opdracht hoogst persoonlijk van Jezus: ďWeid mijn lammeren, hoed mijn lammeren en weid mijn schapenĒ wat inhoudt: zorg dat zij eten en drinken hebben en leidt hen op de weg ten leven.
Ook al falen we erg, toch wijst Jezus ons niet af, hij zoekt alleen naar liefde in ons hart voor Hem. Misschien ben je erg in je zelf teleurgesteld, kun je het jezelf niet vergeven; Jezus vergeeft je en geeft je opnieuw de opdracht met Hem te arbeiden in zijn gemeente.
Laat je door Hem inzetten op die plaats die speciaal voor jou is, die niet door een ander kan worden ingenomen doch alleen door jou! Ook al ben je nog zo in jezelf teleurgesteld, Jezus wil het opnieuw met je proberen.

John Klaassen