Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:
Wat is het een geweldige zegen om een kind van God te mogen zijn! Aan Abraham gaf God de belofte dat hij tot een vader van vele volken zou worden. Tevens dat alle volken der aarde in de zegen van Abraham zouden delen. Hebben we God al eens gedankt voor de generaties die voor ons geleefd hebben? Of zijn we alleen, maar bezig met de problemen en negatieve erfenis die zij nagelaten hebben? Een der tien geboden en wel de eerste met een belofte is „Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u wel ga in het land, dat de Here, uw God, u geeft”. Deut. 5:16. rose_1
Ook wanneer zij er niet meer zouden zijn op deze aarde is het goed om op een positieve manier aan hen terug te denken. We zijn immers uit hen geboren alvorens we uit God geboren zijn door het verzoenend werk van de HERE JEZUS CHRISTUS op het kruis van Golgotha. Wanneer zij er niet geweest waren zouden wij er niet geweest zijn. Dus dankt God voor hen. Misschien is de gedachte aan hen op de een of andere manier pijnlijk, ook zij waren mensen en hebben fouten gemaakt, soms zelfs grove fouten, kunnen wij hen vergeven? Hebben we hen vergeven? Kunnen we met dankbaarheid aan hen denken? Om God op de juiste manier te zien en met Hem op de goede manier om te gaan is het van belang om ook vrede te hebben met de ouders, groot ouders enz. Zelf kan kijken naar generaties voor mij die een relaties met God, velen uit hen hebben op een bewuste manier met God geleefd, wat een zegen! De HERE GOD stelde zich aan de IsraŽlieten regelmatig voor als de God van Abraham van Izak en van Jacob. Dus als de God van hun voorgeslacht. Ook wanneer jouw ouders of voorgeslacht niet als christenen leefden is het toch goed om hen als je voorgeslacht te eren, niet met een verkeerde verering, maar met eerbied over hen te denken en te spreken.

John Klaassen