Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:

 
Filippenzen 2:5: „Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus wasÖ.”
De apostel Paulus schreef aan de christenen te Filippi bovenstaand bijbelgedeelte. In Het Boek staat: „innerlijke houding”.
Is onze innerlijke houding zoals bij Christus Jezus? Hij heeft Zich vernederd, is gehoorzaam geweest tot de dood. (vers 8)
We zingen het wel eens: „we willen worden als Hij”, maar zingen en leven zijn dan toch twee verschillende dingen!
Toch mogen we in de leerschool zijn van de Here God. Hij vormt ons en kneedt ons.
Ons „vleesĒ komt daartegen in opstand, dat wil niet nederig en gehoorzaam zijn.
Maar als we dat (h)erkennen en buigen voor de Here dan doet Hij zijn werk in ons.
„Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus.” (Filip. 2:5 - Het Boek).

Als we allen dit zullen nastreven wordt het een geweldige zomer! Prijst God!

Corry Klaassen