Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:

Kerstfeest

Geboorte van Jesus (ster van Betlehem)

In de bijbel lezen we weinig over de periode van enige honderden jaren tussen de herbouw van de tempel (zie het boek Ezra) en het herstel van de muren van Jeruzalem (zie het boek Nehemia) en de geboorte van Jezus. Hoewel het joodse volk in het algemeen wel uitzag naar de Messias, waren er maar weinig die Hem werkelijk verwachtten. Men was veel meer bezig te zoeken naar wegen om onder het juk van de Romeinse overheersing uit te komen. Het leven van alledag was veel belangrijker voor de meeste mensen dan het bezig zijn met Gods heilsplan.

Toch kwam Jezus precies op Gods tijd: „Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God Zijn Zoon, Die als mens uit een Joodse moeder werd geboren en aan de Joodse wet onderworpen was”. (Gal. 4:4 van „Het Boek”)

De geboorte van Jezus - die wij met kerstfeest als een herinnering vieren - was een volgende stap in Gods heilsplan voor de mensheid; eerst Zijn verbond met Abraham, dan de uitverkiezing van David tot koning boven Saul en nu de geboorte van de Goddelijke Zoon, verwekt door de Heilige Geest bij de maagd Maria, (ik ga nu wel aan alle details voorbij).

Het is 20 eeuwen geleden dat Gods plan, Gods bedoeling zichtbaar werd in Jezus, precies op de door God vastgestelde tijd, ook nu zijn er maar weinig mensen bezig met Gods heilsplan. Zelfs komen veel gelovigen er niet aan toe om zich in Gods plan voor de mensheid te verdiepen. Het leven van alledag schijnt belangrijker te zijn, ja er zijn zelfs gelovigen die twijfelen aan Gods grip op het gebeuren in en met de wereld. De „volheid des tijds” waar over in diverse bijbelse profetieŽn gesproken wordt, bedoelt te zeggen dat de tijd die door God zelf is vastgesteld vol moet worden, afhankelijk van de omstandigheden.

Het is m.i. veel beter om dat gegeven als een vaststaand feit te accepteren en gewoon met je werk je taak en/of je bediening door te gaan en uit te oefenen, dan om in de bijbel en allerlei andere boeken te graven om er achter te komen wanneer die tijd zal zijn. Leef zo, dat je klaar bent om met Jezus mee te gaan als Hij voor de tweede maal verschijnt op aarde, wederom precies op Gods tijd. Veel werk moet nog gedaan worden, veel mensen nog gered. Werk zolang het dag is, want de tijd komt dat het niet meer mogelijk is te arbeiden. Laten we kerstfeest vieren in de hoop op zijn tweede komst op aarde nu niet als baby maar als Koning.

Hij, die deze dingen getuigt, zegt : „Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
De genade van de Here Jezus zij met allen”.
(Openb. 22:20-21)

John Klaassen