Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:

image002 „Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mat. 11:28-30, NBV)

Dit is een uitnodiging van Jezus aan mensen die moe zijn en onder zware lasten gebukt gaan. Als je mensen spreekt en ook als je om je heen kijkt dan is dit heden ten dage nog steeds zo. Er is zoveel nood, zoveel verdriet, zoveel „last”, dat je er onder zou bezwijken.

Jezus biedt hier „rust”aan, wie zou dat niet willen. We hebben het allemaal zo drukÖ Maar stel dat je nog een extra weekje vakantie zou krijgen, heerlijk, maar je onrust en je zorgen draag je toch nog mee. De „rust” die Jezus biedt is dan ook een innerlijke rust, oftewel „zielenrust”. Het „juk”van het leven is hard en zwaar, dit komt omdat we in een gebroken wereld leven.

Jezus biedt zijn juk aan: zacht en licht. Hij zegt hier ook: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou ja zeg, wat is dat nu!

Je moet toch opkomen voor jezelf! Je niet laten ondersneeuwen! Dit woord van Jezus staat haaks op de maatschappij waarin wij leven. Maar we mogen van Hem leren en dan rust vinden voor ons hart, onze ziel. Dit heeft niets te maken met Godsdienst of een kerk, maar het is een persoonlijke uitnodiging aan een ieder die vermoeid en belast is! Hij wil voor ons zorgen en zelfs onze lasten dragen!

Corry Klaassen