Kop
Bijtanken
Maak uw keuze:
(Lezen Joh. 4:6-30)

Jezus en de Samaritaanse vrouw In Zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, spreekt Jezus over het water des levens.
Jezus was met een vrouw in gesprek die nu niet bekend stond vanwege haar reine wandel. Zij was reeds aan haar zesde man toe. Met vijf van hen was zij getrouwd geweest maar nu leefde zij met een man samen zonder met hem getrouwd te zijn. Wat kon het huwelijk voor haar nog betekenen?

Zij was een beschadigde, teleurgestelde vrouw. Jezus vroeg om water zodat Hij kon drinken om Zijn natuurlijke dorst te lessen. Toch wilde Hij haar water aanbieden dat nadat zij daarvan gedronken had zou maken dat zij geen dorst meer zou krijgen. Jezus zag achter een gezicht wat mogelijk ooit erg mooi en aantrekkelijk geweest was, een leegte, een roep om vervulling, een schreeuwende eenzaamheid.

waterval Vele mensen hebben deze leegte bij zichzelf innerlijk gezien, ervaren, zij leven met deze leegte, een gat wat niet met menselijke liefde te vullen is. Al heb je het, zoals deze vrouw, met meerdere mannen geprobeerd, zij zijn niet bij machte de leegte, het gat te vullen.

Andere mensen, mannen of vrouwen kunnen dit probleem niet oplossen. Alleen Jezus kan die leegte opvullen. Zijn levend water zal die leegte wegnemen. De Samaritaanse vrouw had wellicht de moed, verloren ooit nog een oplossing voor haar probleem te vinden, opgegeven. En dan ineens is daar Jezus die levend water aanbiedt.

Water dat dorstlessend is, voor eeuwig!

John Klaassen