Kop

Citaten

 
Wij waarderen uw bijdrage in ons gastenboek.
Hier staan een aantal citaten van bekende en onbekende mensen vanuit de gehele wereld, die u tot nadenken kunnen aanzetten en opbouwend kunnen zijn voor uw geloofsleven. Indien u wat meer van de schrijver/schrijfster wil weten, kunt u op zijn/haar naam clicken. Het is de bedoeling dat deze lijst geregeld uitgebreid zal worden. Kom dus regelmatig even kijken op onze site om te zien of er weer nieuwe citaten bijgekomen zijn.
Schrijver Van - Tot Citaat
Anselmus 1033 - 1109 Ik probeer niet te begrijpen om te kunnen geloven.
Ik geloof zodat ik ga verstaan. Want dit geloof ik ook:
dat ik niet kan verstaan, zolang ik niet geloof.
Arouet, FranÁois-Marie
(Voltaire)
1694 - 1778 Het heelal verwart mij:
ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat en er geen uurwerkmaker zou zijn.
van Assisi, Franciscus 1181 - 1226 God is de Vader van ons allemaal.
Laat ons in vrede leven, hartelijk, als broeders en blij als kinderen.
Wij zijn allen van hetzelfde deeg, maar anders gebakken.
Laat ons door onze gebreken door naar God zien,
die door de genade in ons hart aanwezig is,
en wij zullen elkaar graag zien, ondanks de gebreken.
Bemint Hem in elkaar.
God is groot en oneindig.
Hij heeft de sterren en de zon gemaakt, en ons erbij.
Wij leven in Zijn adem, wij zwemmen in Zijn licht...
Hoe schoon is het te mogen leven!
Want we leven in Hem en door Hem!
van Assisi, Franciscus 1181 - 1226 O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word, maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Betlehem,
maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte waardeloos.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Als je van het Evangelie overneemt wat je bevalt,
dan geloof je meer aan jezelf dan aan het Evangelie.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Als je van plan bent om een groot en hoog huis van deugdzaamheid te bouwen,
dan moet je eerst een diep fundament van nederigheid neerleggen.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 De Heilige Geschriften zijn onze brieven van thuis.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 De Joden zagen op een slang, om bevrijd te zijn van slangen,
en wij zien op de dood van Christus, om bevrijd te zijn van de dood.
(zie Numeri 21:9)
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Degene die weinig liefheeft bidt weinig.
Degene die veel liefheeft bidt veel.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Een mens kan alle goede dingen van het leven verliezen tegen zijn wil in,
maar het eeuwige leven kan hij alleen met zijn eigen instemming verliezen.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 God dienen is de ware vrijheid.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Hij werd gemaakt door een moeder die Hijzelf gemaakt had,
Hij werd gedragen door handen, die Hij geformeerd had.
Hij schreeuwde in de kribbe als een kind, zonder woorden,
Hij, het Woord, zonder Wie alle gepraat der mensen slechts stomheid is.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Laat heb ik U bemind,
Schoonheid zo oud en zo nieuw;
Laat heb ik U bemind.
U was binnen, ik zocht U buiten.
Daar zocht ik dan en begreep de zin niet van de mooie dingen die U hebt gemaakt.
U was bij mij, ik was niet bij U.
Al die dingen die er niet eens zouden zijn als ze niet in U waren,
hielden mij ver van U weg.
U hebt geroepen met luide stem,
U bent door mijn doofheid gebroken.
Uw glans en Uw schittering hebben mijn blindheid verjaagd.
Ik heb U ingeademd als een zoete geur.
Ik loop verlangend achter U aan.
Ik mocht U proeven en nu honger en dorst ik naar U.
U hebt me geraakt en ik verlang naar Uw vrede.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Slechte mensen gehoorzamen uit vrees. Godvruchtige mensen gehoorzamen uit liefde.
Aurelius Augustinus
(Augustinus van Hippo)
354 - 430 Waar ik waarheid vond, daar vond ik mijn God, die Zelf de Waarheid is.
Auteur onbekend   Afgaan op je gevoel is niet verstandig.
Afgaan op je verstand is niet gevoelig.
Je kunt beter afgaan op je hart, want daar wonen, als het goed is,
gevoel, wil, vrede, goedheid, licht, Geest.
Auteur onbekend   Alleen dode vis drijft met de stroom mee.
Auteur onbekend   Als de duivel u niet slecht kan maken,
zal hij proberen ervoor te zorgen dat u het altijd druk hebt.
Auteur onbekend   Als God de geschiedenis voltooit, is het feest.
Auteur onbekend   Als God zegt dat ik een leugenaar ben, dan lieg ik als ik zeg dat het niet waar is.
Auteur onbekend   Als het leven je handen vult met problemen, leg je problemen dan in Gods handen.
Auteur onbekend   Als iedereen wist wat het gebed kan geven, zouden kniestukken een modehype zijn.
Auteur onbekend   Als je denkt dat alles tegen zit, denk dan opnieuw.
Auteur onbekend   Als je hart vol liefde is, heb je altijd iets te geven.
Auteur onbekend   Als je met je hele hart kunt zeggen: Uw genade is mij genoeg,
dan ben je werkelijk vrij.
Auteur onbekend   Als je niet kunt slapen, ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.
Auteur onbekend   Als je om regen bidt, neem dan wel de modder voor lief.
Auteur onbekend   Als Jezus je hand neemt, houdt Hij je stevig vast.
Als Jezus je stevig vasthoudt, leidt Hij je door het leven.
Als Jezus je door het leven leidt, brengt Hij, je veilig thuis!
Auteur onbekend   Bergen verzet je door elke dag kleine keien te verplaatsen.
Auteur onbekend   Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor u,
maar het verandert u voor de dingen.
Auteur onbekend   Bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons steeds rijk.
Bij het tellen van ons geld valt de opbrengst vaak zwaar tegen!
Auteur onbekend   Breng je zorgen maar bij God, Hij is toch de hele nacht wakker.
Auteur onbekend   Commercialisatie heeft de betekenis van kerstmis verduisterd.
De advertenties zijn belangrijker geworden dan de lofliederen.
Wat de mens te verkopen heeft werd belangrijker dan wat God gegeven heeft.
Auteur onbekend   De duivel is niet zo bang voor onze menselijke inspanningen en vaardigheden.
Hij weet dat we pas schade kunnen aanrichten in zijn koninkrijk
als we onze harten opheffen tot God.
Auteur onbekend   De evolutietheorie is niet bedacht, omdat er geen schepper te vinden is,
maar omdat die schepper niet gevonden mag worden.
Auteur onbekend   De lamp op ons levenspad verlicht alleen onze volgende stap.
Auteur onbekend   De meeste mensen willen God dienen, maar alleen als adviseur.
Auteur onbekend   De steen werd niet van het graf weggerold om Jezus eruit te laten,
maar om ons erin te laten kijken.
Auteur onbekend   De tak, die zwaar beladen is met vruchten hangt laag.
De christen die het meest vrucht draagt is het nederigst.
Auteur onbekend   Dienen doen we altijd - maar wie?
Auteur onbekend   Een discipel van Jezus is nooit een weg naar God, maar wel een richtingaanwijzer.
Auteur onbekend   Een herder kan zelf zijn kudde niet vergroten. Schapen brengen schapen voort.
Auteur onbekend   Een schuld die groter zou zijn dan de liefde van God bestaat niet.
Auteur onbekend   Een oud vrouwtje op haar knieŽn ziet vaak verder dan een theoloog op zijn tenen.
Auteur onbekend   Er gaat geen moment voorbij of God is als Helper u nabij.
Auteur onbekend   Er zijn van die dingen die te toevallig zijn om toevallig te kunnen zijn.
Zou het dan toevallig ook niet zo kunnen zijn dat toeval toevallig niet bestaat?
Auteur onbekend   God beminnen is de grootste deugd.
Door God bemind te worden is de grootste zegen.
Auteur onbekend   God heeft al voor jou gekozen, kies jij ook voor Hem?
Auteur onbekend   God is niet tegen ons vanwege onze zonde.
Hij is met ons tegen onze zonde.
Auteur onbekend   God roept niet de gekwalificeerden, maar Hij kwalificeert de geroepenen.
Auteur onbekend   God vergeet nooit iets voordat het is vergeven.
Auteur onbekend   God vervult niet al onze wensen, wel al Zijn beloften!
Auteur onbekend   Gods antwoorden zijn wijzer dan onze gebeden.
Auteur onbekend   Gods weg is niet de makkelijkste, maar wel de mooiste.
Auteur onbekend   Heer U droogt mijn tranen.
U neemt weg al mijn verdriet.
U stort mijn zonden in de zee
en zegt: vissen mag hier niet!
Auteur onbekend   Het goede niet doen is even erg als het kwade wel doen.
Auteur onbekend   Het hart dat zacht wil worden voor God, is pas geschikt om te bidden.
Auteur onbekend   Hij kwam, om een schuld te betalen, die niet van Hem was,
omdat wij een schuld hadden, die we niet konden betalen.
Auteur onbekend   Hoe breng je een atheÔst in het nauw?
Dien hem een maaltijd op en vraag of hij gelooft dat er een kok is.
Auteur onbekend   Hoe heerlijk is het, om te lopen in de voetstappen van de Heiland,
die over een pad vol licht gaan.
Auteur onbekend   Hoe is het geregeld met uw jongstedagsvoorziening?
Auteur onbekend   Hoe kan God de wereld oordelen, zonder dat er een vrije wil is?
Hoe kan God de wereld redden zonder dat er genade is?
Auteur onbekend   In het koninkrijk van God is altijd voor iedereen passend werk te vinden.
Auteur onbekend   Je kunt beter een klein kaarsje aansteken, dan mopperen op de duisternis.
Auteur onbekend   Jezus heeft niet gevraagd om kruisvaarders maar wel om kruisdragers.
Auteur onbekend   Jezus is veel meer bereid te vergeven, dan mensen bereid zijn vergeven te worden.
Auteur onbekend   Jezus was een Kind, dat meer wist dan Zijn ouders.
Toch gehoorzaamde Hij hen.
Auteur onbekend   Jezus' wederkomst is niet te berekenen, maar je moet er wel rekening mee houden.
Auteur onbekend   Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt,
maar God houdt van je, omdat je kostbaar bent.
Auteur onbekend   Kruis of munt?........ (God of mammon?)
Auteur onbekend   Kwaad blijft kwaad, ook al doet iedereen het.
Goed blijft goed, ook al doet niemand het.
Auteur onbekend   Met geld kun je rekeningen betalen, maar niet de rekening die je bij God hebt openstaan.
Auteur onbekend   Naar de kerk gaan maakt net zo min een christen van je,
als naar de garage gaan een auto van je maakt.
Auteur onbekend   Nadat het Woord Vlees is geworden
lijken honderden kerken en denominaties er gehakt van te willen maken.
Auteur onbekend   Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.
Auteur onbekend   Onze afkomst is absoluut niet van belang, onze eeuwige bestemming wel.
Auteur onbekend   Religie is niet de weg naar God.
Ook het christendom is niet de weg naar God.
De enige weg naar God is Jezus Christus.
Auteur onbekend   Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden.
Auteur onbekend   Sommige zaken leer je bij windstilte, andere met storm.
Auteur onbekend   Soms zou ik God willen vragen waarom Hij al die armoede, honger en onrecht toestaat
als Hij er wat aan kan doen, maar ik ben bang dat God mij dezelfde vraag zou stellen.
Auteur onbekend   Straks mag ik daar bij de Koning wonen,
straks als Zijn rijk begint.
Ik ben met al Zijn dochters en zonen
eeuwig een Koningskind.
Auteur onbekend   Tegen de lamme man zei Jezus ooit: „Neem je bed op en wandel”.
Tegen Zijn discipelen zegt Hij: „Neem je kruis op en handel”.
Auteur onbekend   Tel niet wat je mist, maar wat je hebt.
Auteur onbekend   Telkens wanneer u zich zwak voelt,
wil God u er aan herinneren, dat u op Hem moet vertrouwen.
Auteur onbekend   Velen zagen het Kindeke, maar niet de verlossing.
Auteur onbekend   Verbazingwekkend hoeveel gebedsgenezers een bril dragen.
Auteur onbekend   Vertel de mensen wat ze willen horen en je zult razend populair zijn.
Vertel de mensen wat ze moeten horen en je zult worden weggehoond.
Auteur onbekend   Vertrouwen, dat is geloven wat je nog niet kunt zien.
De beloning voor dit vertrouwen is zien wat je gelooft.
Auteur onbekend   Vraag God niet te doen wat jij wilt.
Vraag God te doen wat goed is.
Auteur onbekend   Waar het Woord van God in de verdrukking is geraakt
heeft de satan al minstens een halve oorlog gewonnen.
Auteur onbekend   Wanneer wij werken, dan werken wij;
als we bidden, dan werkt God.
Auteur onbekend   Wat van een man is, is mannelijk.
Wat van een vrouw is, vrouwelijk.
Wat van de Heer is, is Heerlijk.
Auteur onbekend   Werkelijke vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van God.
Auteur onbekend   Wie ťťn oog heeft, zal God niet danken tot hij een blinde heeft ontmoet.
Auteur onbekend   Wie steeds op het zichtbare ziet, mist de rijkdom die God geeft.
Auteur onbekend   Zonde en geen genade zien is wanhoop.
Genade en geen zonde zien is arrogantie.
Zonde en genade zien is bekering.
Auteur onbekend   Zonde zou lang niet zo aantrekkelijk zijn, als het loon ervan per direct werd uitbetaald.
Koningin Beatrix 1938 Met Kerstmis wordt de verbondenheid verkondigd tussen God en mensen. De boodschap raakt ook onze verhouding tot elkaar: hoe wij onze naasten tegemoet treden, wat wij kunnen bijdragen aan het samen leven en welke inhoud wij geven aan de liefde van mens tot mens.
(Uit kersttoespraak 2002)
van Beethoven, Ludwig 1770 - 1827 In de hemel zal ik horen.
Binnendijk, Henk 1934 Ik denk dat dieptepunten in je leven kunnen leiden tot verdieping van je geloof.
Bojaxhi,
Agnes Gonxha
(Moeder Teresa)
1910 - 1997 Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.
Bojaxhi,
Agnes Gonxha
(Moeder Teresa)
1910 - 1997 Bidden leidt tot een zuiver hart;
een zuiver hart leidt tot liefde;
liefde zet je aan tot daden voor je naasten,
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart.
Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!
Bojaxhi,
Agnes Gonxha
(Moeder Teresa)
1910 - 1997 De vrucht van stilte is het gebed.
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.
Bojaxhi,
Agnes Gonxha
(Moeder Teresa)
1910 - 1997 Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood,
maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefde.
Bojaxhi,
Agnes Gonxha
(Moeder Teresa)
1910 - 1997 Ik weet dat God me niet meer te dragen geeft dan ik aankan.
Ik wou alleen dat Hij niet zoveel vertrouwen in me stelde.
Bojaxhi,
Agnes Gonxha
(Moeder Teresa)
1910 - 1997 Wilt U mijn handen, Heer?
Om vandaag de armen en de zieken te helpen?
Heer, vandaag geef ik U mijn handen.
Wilt U mijn voeten, Heer?
Om vandaag zij die een vriend nodig hebben te bezoeken?
Heer, vandaag geef ik U mijn voeten.
Wilt U mijn stem, Heer?
Om vandaag zij die dat nodig hebben te vertellen van Uw liefde?
Heer, vandaag geef ik U mijn stem.
Wilt U mijn hart, Heer?
Om vandaag zonder uitzondering iedereen lief te hebben?
Heer, vandaag geef ik U mijn hart.
Bomans,
Godfried Jan Arnold
1913 - 1971 Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slechte geheugen.
Bonhoeffer, Dietrich 1906 - 1945 Een christen is iemand die deelt in het lijden van God in de wereld.
Bonhoeffer, Dietrich 1906 - 1945 Een gevangeniscel waarin iemand wacht en hoopt en compleet afhankelijk is van het feit dat de deur naar de vrijheid vanaf de buitenkant opengemaakt moet worden, is geen slechte schets van „Advent”.
Bonhoeffer, Dietrich 1906 - 1945 God geeft ons niet alles wat we willen, maar Hij vervult Zijn beloften
en leidt ons langs de beste en rechtste paden naar Hem toe.
Bonhoeffer, Dietrich 1906 - 1945 Tenzij hij gehoorzaamt kan een mens niet geloven.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Als de mens luistert, spreekt God.
Als de mens gehoorzaamt, handelt God.
Als de mens bidt, geeft God kracht.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Als God ons over rotsachtige wegen laat gaan, zorgt Hij voor stevige schoenen.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Als ik kijk naar de wereld, vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mijzelf, maak ik me zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus, weet ik me geborgen.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Als wij bidden, gaan wij het hoofdkwartier van God binnen.
We mogen daar binnen gaan door Jezus, die de Weg is.
Ons „niet-kunnen” komt in aanraking met Gods „kunnen”
en dan gebeuren er wonderen.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 De sleutel voor een verantwoord christelijk leven is „vergeven”.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Gebed opent de deur naar Hem, die je van bezorgdheid wil en kan redden.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Geloof is niet alleen maar 'geloven', geloof is verbonden zijn met een Persoon.
Als ik me aan een stoel toevertrouw, is het niet de mate van mijn vertrouwen,
maar de sterkte van de stoel, waardoor ik niet val.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke, en ontvangt het onmogelijke.
ten Boom, Corrie 1892 - 1983 God vergist zich niet. Alles lijkt een verward borduurwerk, zinneloos en verschrikkelijk.
Maar dat is de onderkant.
Eens zullen wij de bovenkant zien en dan zullen wij ons verwonderen en danken.
Borges, Jorge Francisco Isidoro Luis 1899 - 1986 Voor een godsdienst sterven is makkelijker dan ernaar te leven.
Bosmans, Phil 1922 Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat.
Haat kun je met haat niet bestrijden. Alleen de liefde kan dat.
Bosshardt,
Alida Margaretha
(Majoor Bosshardt)
1913 - 2007 Ik ben in dienst van God om mensen te dienen.
Niet mij, maar Hem komt alle eer toe.
Bossuet, Jacques Bťnigne 1627 - 1704 Wat voor de mensen toeval is, heeft bij God een bedoeling.
Bounds,
Edward McKendree
1835 - 1913 Praten tot mensen voor God is een grote zaak,
maar praten tot God voor mensen is nog groter.
Brangwyn,
Frank William
1867 - 1956 De uiteindelijke bestemming van een mens hangt niet af van de nieuwe lessen die hij leert of van nieuwe ontdekkingen of veroveringen, maar van het aanvaarden van een les die hem tweeduizend jaar geleden geleerd werd.
Briscoe, Stuart 1930 De geest van kerstmis moet vervangen worden door de Geest van Christus.
De geest van kerstmis is jaarlijks - de Geest van Christus is eeuwig.
De geest van kerstmis is sentimenteel - De Geest van Christus is bovennatuurlijk.
De geest van kerstmis is een menselijk produkt - De Geest van Christus is een Goddelijk persoon.
Dat is wat voor de wereld het totale verschil uitmaakt.
Burkitt, William 1650 - 1703 Het is moeilijk om een moment te vinden, waarin barmhartigheid ongelegen komt.
Burkitt, William 1650 - 1703 Zij die sterven in hun zonden, zullen in hun zonden wederopstaan.
Carey, William 1761 - 1834 Al mijn vrienden is er slechts ťťn, maar Hij volstaat voor alles.
Carmichael, Amy Wilson 1867 - 1951 Je kunt geven zonder van iemand te houden,
maar je kunt niet van iemand houden zonder te geven.
Cats, Jacob 1577 - 1660 De mensheid lijdt het meest
door het lijden, dat men vreest,
maar dat nimmer op komt dagen.
Zo heeft men ongewild
voortdurend meer te torsen,
dan God te dragen geeft.
Cecil, Richard 1748 - 1810 Onze hemelse Vader geeft aan Zijn kinderen altijd de dingen die zij vragen, of betere dingen.
Cecil, Richard 1748 - 1810 Wij zijn bezorgd om ons lichaam, Hij om onze ziel.
Wij vragen voor ons huidige welzijn, Hij let op onze eeuwige rust.
En daarom, indien Hij ons niet de dingen geeft die wij vragen, dan verhoort Hij ons,
door grotere dingen te geven dan wij ook maar kunnen vragen of bedenken.
Chambers, Oswald 1874 - 1917 Wij zijn niet gemaakt voor onszelf, maar voor God,
niet voor diensten aan God, maar voor God.
Chassidische wijsheid   Als woorden, gebeden, werkelijk uit het hart komen,
stijgen ze hoger en hoger tot Gods troon van luisteren.
Als woorden slechts mechanisch worden gezegd en niet uit het hart komen,
zijn ze te zwaar om op te stijgen en blijven ze liggen.
Chesterton, Gilbert Keith 1874 - 1936 De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen der mensen.
Cotvos   We kunnen proberen om God met ons verstand te zoeken,
maar we kunnen Hem alleen met ons hart vinden.
Confusius 551 - 479 vC Een mensenleven in deze wereld is niet meer
dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.
Clark Goad S.C.   Met geld...
kan men vrienden kopen, maar geen liefde;
een bed, maar geen slaap;
boeken, maar geen intelligentie;
pracht en praal, maar geen schoonheid;
een huis, maar geen tehuis;
medicijnen, maar geen gezondheid;
luxegoederen, maar geen cultuur;
religie, maar geen verlossing.
Crosby, Howard   Ieder pad dat naar de hemel leidt wordt betreden door welwillende voeten.
Niemand werd ooit toegedreven naar het paradijs.
DeMille, Cecil Blount. 1881 - 1959 Laat Gods Geest door jouw geest vloeien, en je zult gelukkiger zijn.
Ik heb de grootste kracht van de wereld gevonden in de kracht van het gebed.
Daaraan twijfel ik niet in het minst. Ik spreek uit eigen ondervinding.
Dik, Mark 1968 Wat mij opvalt in de programma's die ik maak,
is dat mensen door het lijden heen vaak enorme krachten opdoen.
Duitse zegswijze   Bid, als werken niet helpt;
werk, als bidden niet helpt.
Einstein, Albert 1879 - 1955 Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie, het resultaaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.
Einstein, Albert 1879 - 1955 De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.
Einstein, Albert 1879 - 1955 Je kunt op twee manieren tegen het leven aankijken:
Ofwel geloof je dat er geen wonderen bestaan,
ofwel geloof je dat alles een wonder is.
Emerson, Ralph Waldo 1803 - 1882 Alles wat ik tot op heden gezien heb, heeft me geleerd,
de Schepper te vertrouwen voor alles, wat ik nog niet gezien heb.
Engelse cisterciŽnser monnik   U zoek ik in het nacht'lijk zwart,
U in de kamer van mijn hart,
in druk bedrijf en zeer alleen,
steeds trekt mijn liefde naar U heen.
Farindon, Anthony
(Engelse prediker)
1598 - 1658 God haast zich sneller naar de zondaar dan de zondaar naar God.
God doet de grootste stap.
Farindon, Anthony
(Engelse prediker)
1598 - 1658 Je kunt zoveel praten over geloof wat je wilt,
maar als we niet op Hem vertrouwen en op Hem rekenen, geloven we niet in Hem.
Franklin, Benjamin 1706 - 1790 God geneest, en de dokter strijkt het honorarium op.
Franklin, Benjamin 1706 - 1790 Hoe velen zien op Jezus' geboorte, hoe weinigen op Zijn geboden.
Franklin, Benjamin 1706 - 1790 Tevredenheid maakt arme mensen rijk.
Ontevredenheid maakt rijke mensen arm.
Gezelle, Guido 1830 - 1899 Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft.
Gezelle, Guido 1830 - 1899 Wilt ge vrijheid? Vlucht de wereld en zoekt God!
Graham, Billy 1918 Het ultieme doel van Jezus' komst naar de aarde was,
dat Hij Zijn leven zou geven als offer voor de zonde der mensheid.
Hij kwam om te sterven. Dat is de kern van het kerstfeest.
Green, Keith 1953 - 1982 Alle wegen leiden naar de rechterstoel van Christus.
Greshoff, Jan 1888 - 1971 Niet: ik geloof omdat ik begrijp, maar ik begrijp omdat ik geloof.
Gurnall, William 1617 - 1679 Niet door wat wij voor God doen worden we gerechtvaardigd,
maar door wat Christus voor ons heeft gedaan.
HammarskjŲld,
Dag Hjalmar Agne Carl
1905 - 1961 God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven,
maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht worden
door die dagelijkse, wondere ervaring van de Levensbron, die alle begrip te boven gaat.
HammarskjŲld,
Dag Hjalmar Agne Carl
1905 - 1961 Opofferen?
Het is beter om met geheel je hart ťťn enkel mens goed te doen
dan je op te offeren voor de mensheid.
Herbert, George 1593 - 1633 De hel is vol van goede bedoelingen en goede wensen.
Herbert, George 1593 - 1633 God ziet harten waar wij gezichten zien.
Hermans,
Antoine Gerard Theodore
(Toon)
1916 - 2000 Als we zeggen dat iets tijdelijk is, en dat ook begrijpen, waarom vinden we het dan zo moeilijk om te aanvaarden dat er ook iets eeuwigs is? Omdat we het niet begrijpen?
Kunnen we nooit iets aanvaarden wat we met ons verstand niet kunnen vatten?
Hertsenberg, Antoinette 1964 Als ik de ordening zie, de kringlopen, de seizoenen
en ik zet de evolutieleer naast het scheppingsverhaal,
kan ik niet anders dan bij God uitkomen.
Ik geloof namelijk niet dat alles bij toeval is ontstaan.
Hongaarse huiszegen   Waar geloof is, daar is liefde.
Waar liefde is, daar is vrede.
Waar vrede is, daar is zegen.
Waar zegen is, daar is God.
Waar God is, daar is aan niets gebrek.
Hope, Bob 1903 - 2003 Als er geen naastenliefde in je hart is dan heb je de ergste hartkwaal die er is.
Hus, Johannes Ī1369 - 1415 Verheugt u dat de onsterfelijke God geboren is,
zodat de sterfelijke mens in eeuwigheid moge leven.
Japans gezegde   Moet men God eerst bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien?
a Kempis, Thomas Ī1380 - 1472 De mens ziet onze daden, God onze beweegredenen.
a Kempis, Thomas Ī1380 - 1472 God heeft veel volgelingen maar weinig dienaren.
Kierkegaard, SÝren 1813 - 1855 Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik de stem van God.
Kimmig, Otto
(Pseud. = Peter Sirius)
(Duits dichter en aforist)
1858 - 1913 Er zijn mensen die hun masker zelfs niet afleggen voor de God tot wie zij bidden.
Klein Haneveld, Jacob 1918 - 1988 Heel de Bijbel is wel vůůr ons, maar niet heel de Bijbel gaat over ons.
de Langeac, Robert 1877 - 1947 Door het geloof spreekt God,
door de hoop helpt God,
door de liefde geeft God.
Langhorne,
Clemens Samuel
(Pseud. = Mark Twain)
1913 - 2005 In een gebed is er geen ruimte voor leugens.
LeBar, Lois Emogene 1907 - 1998 Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gift:
- Onbeschrijfelijk, - Onschatbaar, - Onvergelijkelijk, - Onuitdrukbaar,
- Kostbaarder dan woorden.
Lec, Stanislaw Jerzy 1909 - 1966 Wil je de Bron bereiken, dan moet je altijd tegen de stroom in zwemmen.
Lewis, Clive Staples 1898 - 1963 Christendom is van geen enkel belang, indien het een leugen is,
maar van oneindig groot belang indien het waar is.
Het enige wat het niet kan zijn is van ondergeschikt belang.
Lewis, Clive Staples 1898 - 1963 Christenen geloven dat Jezus Gods Zoon is, omdat Hij dat gezegd heeft.
Lewis, Clive Staples 1898 - 1963 Een kleine leugen is als een kleine zwangerschap.
Het duurt niet lang voordat iedereen het bemerkt.
Lewis, Clive Staples 1898 - 1963 Iemand kan aannemen wat Christus gedaan heeft, zonder te weten hoe het werkt:
Inderdaad, hij zal zeker niet weten hoe het werkt, totdat hij het aangenomen heeft.
Lewis, Clive Staples 1898 - 1963 Wij hebben een vreemde illusie, dat louter tijd de zonde teniet doet.
Lichtenberg,
Georg Christoph
1742 - 1799 Is het niet verwonderlijk dat de mensen zo gaarne voor de godsdienst vechten
en zo ongaarne volgens de voorschriften ervan leven?
Livingstone Allen,
Charles
1913 - 2005 Hoe beter je God leert kennen,
des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Christus nam zowel onze zonden en de zonden van de gehele wereld,
als ook de toorn van de Vader op Zijn schouders en verdronk ze allen in zichzelf,
zodat wij hierdoor verzoend worden met God en geheel rechtvaardig worden.
Luther, Maarten 1483 - 1546 De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.
Luther, Maarten 1483 - 1546 De Wet brengt vrees en toorn.
Genade brengt hoop en barmhartigheid.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Een christen zijn zonder gebed is even onmogelijk als leven zonder ademen.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Eťn van beide: de zonde is bij jou en ligt op je eigen schouders,
of ligt op Christus, het Lam van God.
Nu is het zo, dat als het op je eigen rug ligt, dan ben je verloren,
maar als het op Christus rust, ben je vrij en zal je gered zijn.
Kies nu maar wat je wilt.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Geen andere God heb ik dan Gij; geboren in een stal, gestorven aan een kruis voor mij.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Geloof kan niet geŽrfd worden of door de doop in een kerk verkregen worden.
Geloof is een zaak tussen de betreffende persoon en God.
Luther, Maarten 1483 - 1546 God wilde ons niet redden door middel van onszelf,
maar door een van buitenaf komende Rechtvaardigheid,
Iemand, die Zijn oorsprong niet in onszelf heeft, maar die komt van buiten onszelf,
die niet op aarde ontstaan is, maar uit de hemel komt.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Het eerste wat ik de mensen vraag is, dat de mensen mijn naam niet gebruiken en zichzelf geen luthersen maar christenen zullen noemen. Wie is Luther? De leer is niet van mij. Evenmin ben ik gekruisigd voor wie dan ook. Hoe ben ik, stinkende zak vol maden en wormen die ik ben, zover gekomen, dat de mensen de kinderen van Christus mijn slechte naam meegeven?
Luther, Maarten 1483 - 1546 Het idee dat de bediening voor God alleen van toepassing is op het kerkaltaar, het zingen, het lezen en het offer en dergelijke, is zonder enige twijfel de gemeenste streek van de duivel.
Hoe kon de duivel ons succesvoller laten dwalen dan door de kleine misleiding dat de bediening voor God alleen in de kerk plaatsvindt en door het werk dat daarin gedaan wordt.
De hele wereld kan overvloeien van de diensten aan de Heer, de godsdienst, niet alleen in kerken maar ook thuis, in de keuken, op werk en buiten op het veld.
Luther, Maarten 1483 - 1546 We lopen allen rond met Zijn spijkers in onze zakken.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Werk, werk van vroeg tot laat.
Ik heb zoveel te doen, dat ik de eerste drie uur in gebed zal doorbrengen.
Luther, Maarten 1483 - 1546 Ze gaven onze Meester een kroon van dorens.
Waarom hopen wij op een kroon van rozen?
Macarius Ī 300 - 391 Wanneer we onze gedachten blijven cirkelen rond het leed dat anderen ons aandeden,
verliezen we het vermogen om aan God te denken.
McGill, William   De waarde van volgehouden gebed is niet dat God naar ons zal luisteren,
maar dat wij Hem zullen horen.
Middelbeek, Kees   Gebed is niet zonder meer een activiteit, waarin we met onze ogen dicht een lijstje met onderwerpen bij God brengen,waarvan we hopen, dat Hij dat verhoort.
Nee, Het gebed is veel meer een gesteldheid van ons hart,
dat we zo vaak als we kunnen aan Hem uitstorten.
Miller, Rich   Toen Christus op de wereld kwam, deed Hij dat niet,
om onze decembermaanden te verlichten, maar om ons leven te veranderen.
Milton, John 1608 - 1674 De dood is de gouden sleutel die het paleis van de eeuwigheid opent.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 Als Hij Zijn leven aflegde voor ons,
is dan niet het minste wat wij kunnen doen, ons leven afleggen voor Hem?
Als Hij Zijn kruis droeg en voor mij stierf,
moet ik dan niet bereid zijn mijn kruis voor Hem op te nemen?
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 De Bijbel houdt je van zonde af, of zonde houdt je van de Bijbel af.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 De Bijbel zonder Heilige Geest is als een zonnewijzer bij maanlicht.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 De Schrift is niet gegeven om onze kennis uit te breiden,
maar om ons leven te veranderen.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 Er is geen betere evangelist in de wereld dan de Heilige Geest.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 Geloof neemt God zonder enig voorbehoud.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 Ik ben duizend keer liever slechts vijf minuten aan de voeten van Christus,
dan mijn leven lang aan de voeten van alle wijze mensen van de wereld.
Moody, Dwight Lyman 1837 - 1899 Werk, alsof alles van jou afhangt en bid alsof alles van God afhangt.
Moolenburgh H.C.   De essentie van het christendom is het terugvoeren van de afgedwaalde mens,
niet de beloning van brave Hendriken.
du Mosch, Frank 1962 Ik heb een zekerheid dat er boven mij iets is.
Het is niet aan te raken, niet te bewijzen, maar ik geloof in dat onzichtbare.
De momenten waarop ik dicht bij een godsbesef ben, zijn de momenten waarop ik met mijn boot op zee zeil. Het opkomen van de zon, aan het eind van de verlaten, desolate, stille zee, dat is een moment waarop ik even voel: ja, er is meer, veel meer en het is ook nog geweldig mooi.
Murray, Andrew 1828 - 1917 Gebed is geen monoloog maar een dialoog.
Gods stem in antwoord op de mijne is het meest essentiŽle gedeelte.
Murray, Andrew 1828 - 1917 Redding komt door een kruis en een gekruisigde Christus.
Newton, Isaac 1643 - 1727 Het heelal is een uiterst mooi systeem, dat kan alleen ontstaan zijn uit de macht van een intelligent en krachtig Wezen.
Nilus, Abba
(Christelijke woestijnmonnik)
3e eeuw Wens niet dat de dingen zo uitpakken als jŪj ze graag wilt hebben,
maar zoals God ze wil hebben.
Dan zul je vrij zijn van verwarring en dankbaar in je gebed.
NŪ TuÚsheng
(Watchman Nee)
1903 - 1972 Ons oude bestaan eindigt bij het kruis.
Ons nieuwe bestaan begint bij de opstanding.
Pascal, Blaise 1623 - 1662 Inplaats van te klagen dat God zichzelf verborgen heeft,
zou je Hem moeten danken, omdat Hij zoveel van Zichzelf geopenbaard heeft.
Pascal, Blaise 1623 - 1662 Menselijke dingen moet men kennen om van te kunnen houden.
Maar van Goddelijke dingen moet men houden om ze te kunnen kennen.
Pope, Alexander 1688 - 1744 Vergissen is menselijk, vergeven Goddelijk.
Pythagoras Ī582 - 507 vC Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.
Reefsen, Jakob
(Jacobus Revius)
1586 - 1658 Elks gaaf is aangenaam, die deelt naardat hij heeft:
God rekent niet hoeveel, maar van hoeveel men geeft
Robinson,
Charles Seymour
1829 - 1899 Succes is de mate van verdienste in de wereld;
getrouwheid bij God.
Roux, Joseph
(Priester en schrijver)
1834 - 1886 God bezoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn we niet thuis.
Royard, Arnaud
(Franse bisschop)
???? - 1334 Goed met goed vergelden is menselijk,
kwaad met kwaad vergelden is onmenselijk,
goed met kwaad vergelden is duivels,
maar kwaad met goed vergelden is Goddelijk.
Schutz-Marsauche,
Roger Louis
(FrŤre Roger)
1915 - 2005 Vroeger zei men gemakkelijker „ik geloof”;
in deze tijd zeggen velen liever eerst tot God „ik houd van U”,
en later, veel later pas, „ik geloof”.
Schweitzer, Albert 1875 - 1965 Wie God dient, leert Hem kennen.
Seton, Elizabeth Ann 1774 - 1821 Als uw gebed steeds onderbroken wordt door iets hinderlijks,
praat er dan eens over met God.
Sophronius Eusebius HiŽronymus,
(HiŽronymus van Stridon,
bijgenaamd Jerome)
Ī 347 - 420 Dit is waarvoor ik mijn God dank, dat ik waardig bevonden ben om te behoren bij hen die door de wereld gehaat worden.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Als voor jou de tijd aanbreekt om te sterven, wees dan niet bang,
want de dood kan je niet scheiden van Gods liefde.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 De brug van genade zal je gewicht dragen, broeder. Duizenden grote zondaars zijn over die brug gegaan, ja, tienduizenden zijn eroverheen gegaan, ontelbaar zijn ze, sinds de dag dat Christus voor 't eerst zijn glorie binnenging. Zij liepen erover en toch is er nooit een steen losgesprongen van deze machtige brug. Sommigen waren aanvoerders der zondaars en sommigen zijn erover gegaan in de allerlaatste dagen van hun leven, maar de brug is nooit bezweken onder hun gewicht.
Ik ga met hen mee en vertrouw op dezelfde pijlers.
Hij zal me dragen naar de overkant, zoals al die anderen voor mij.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Christen, denk aan de goedheid van God in tijden van grote tegenspoed.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Een gemeente in het land zonder de Heilige Geest
is eerder een vloek dan een zegen.
Als je de Geest van God niet hebt, arbeider van Christus,
bedenk dan, dat je iemand anders in de weg staat.
Je bent een boom zonder vrucht op de plaats
waar een boom die vrucht draagt kan groeien.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Het is een opmerkelijk feit, dat al de ketterijen die er in de christelijke kerk opgekomen zijn,
een vaste neiging hebben, om God te onteren en de mens te vleien.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Het was volharding, waardoor de slak de ark bereikte.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Ik kan het niet geloven dat je van de honing van het evangelie geproefd hebt,
als je alles zelf opeet.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Over welk onderwerp ik ook predik, ik zal niet stoppen,
voordat ik bij de Redder ben, de Here Jezus, want in Hem zijn alle dingen.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Wanneer je geen helpers hebt, zie dan je helpers in God.
Wanneer je veel helpers hebt, zie God in al je helpers.
Wanneer je niets, dan alleen God hebt, zie alles in God.
Wanneer je alles hebt, zie God in alles.
Onder alle omstandigheden, verblijf met je hart alleen bij God.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Wij geloven dat het werk van herstel, bekering, heiliging en geloof geen handeling is van vrije wil en drijfkracht van de mens, maar van en machtige, krachtdadige en onweerstaanbare genade van God.
Spurgeon,
Charles Haddon
1834 - 1892 Zonder Christus is er geen hoop.
Taylor, James Hudson
(Hudson Taylor)
1832 - 1905 Op de boomgrens, waar de storm het hardste raast,
worden de sterkste bomen gevonden.
Taylor, James Hudson
(Hudson Taylor)
1832 - 1905 Ik heb vele mensen zien werken zonder gebed,
hoewel ik er nooit iets goeds uit voort heb zien komen.
Ik heb echter nooit iemand zien bidden zonder werken.
Temple, William 1881 - 1944 Men heeft wel eens gezegd dat gedrag hoogst belangrijk is, en dat godsdienst daarbij helpt.
In werkelijkheid is het echter zo, dat godsdienst hoogst belangrijk is,
en dat gedrag hiervoor de toetssteen vormt.
Tolstoj,
Lev (Leo) Nikolajevitsj
1828 - 1910 God legt ons het kruis op, maar verleent ons ook de kracht om het te dragen.
Tolstoj,
Lev (Leo) Nikolajevitsj
1828 - 1910 Velen hebben het over het veranderen van de wereld,
slechts weinigen over het veranderen van zichzelf.
Verbrugge,
Willy Albertina
(Willeke Alberti)
1945 Alles wat zonder liefde is, is arm of koud.
Liefde heeft zoveel gezichten en elk gezicht,
gerimpeld, grijzend of getekend, is prachtig.
De kracht van liefde is allesomvattend.
Het valt met niets te vergelijken en is door niets te overtreffen.
Liefde kent geen schaduw, geen achterkant, geen zwarte bladzij.
Het is licht, sterk, wijs en het is groter dan de dood.
Liefde zit in je hele ziel, dat voel je, het hangt om je heen.
Eigenlijk hoef je het woord niet eens uit te spreken.
Het is volmaakt.
Warren, Rick 1954 Wat u bent is een geschenk van God aan u;
wat u doet met uzelf is een geschenk van u aan God.
Watson, Thomas 1515 - 1584 Zonde heeft de duivel als vader, schaamte als gezelschap en dood als loon.
Wesley, Charles 1707 - 1788 Doe al het goede dat je kunt doen,
met alles wat je kunt doen,
op alle manieren die je kunt doen,
waar je ook maar kunt doen,
wanneer je ook maar kunt doen,
aan alle mensen aan wie je kunt doen,
zolang je ook maar kunt doen.