Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:

 
De Bijbel zegt

bijbel

Dit is een serie pagina's die u in het bovenstaande menu kunt kiezen. Het doel hiervan is, om een aantal zaken betreffende het christendom en het christelijke geloof nader te verklaren. De veelheid aan onderwerpen zullen u globaal een indruk kunnen geven hoe alles geworden is wat het nu is, wat het betekent om een christen te zijn. Ook komt aan de orde welk een geweldige toekomst voor de christenen in het Koninkrijk van God is weggelegd. Vanuit de Bijbel willen we een verklaring geven op de vragen die in het menu hierboven gesteld worden. Wij wensen u veel leesgenoegen toe en hopen dat u al lezende een beter begrip zult krijgen van Gods overweldigende liefde voor alle mensen, en ook voor u.