Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Het geweldige van de Bijbel is dat het een boek is met een boodschap van vergeving, verlossing en genade.
God zelf heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde gezonden.
Hij is gekomen om de storing in de relatie, die was ontstaan tussen God en de mens, weer te herstellen.

De Bijbel zegt:

Liefde voor de wereld
Gods liefde voor de wereld
Johannes 3:16.
„Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

1 Johannes 4:10.
„Daarom stuurde Hij (God) Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.”

1 Johannes 4:14.
„Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld.”

God zelf heeft het initiatief genomen om de verstoorde relatie tussen Hem en de mens weer te herstellen. In Zijn liefde voor u en mij heeft Hij daar Zijn Zoon voor afgestaan, Die daarvoor moest sterven aan het kruis.

De verstoorde relatie is weer hersteld:

  • GOD HEEFT ZIJN ZOON GEZONDEN.
  • JEZUS IS GEKOMEN OM DE MENS TE REDDEN.
  • ZIJ DIE IN JEZUS CHRISTUS GELOVEN GAAN NIET VERLOREN.