Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Het is eigenlijk heel vreemd dat zoveel mensen God de schuld geven van alle ellende en kwaad dat er in de wereld is.
God heeft dit alles nooit gewild.
Het is Gods tegenstander, de duivel, die de mens verleid heeft om Gods mooie schepping kapot te maken.

De Bijbel zegt:

Genesis 2:16-17.
„Maar Hij (God) waarschuwde de mens:
Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.”

Genesis 3:6.
„De vrouw liet zich ompraten (door de duivel)...
Ze plukte wat vruchten en at ervan.
Zij gaf ook haar man van de vruchten en hij at er ook van.”

Dood is gevolg van zonde Romeinen 5:12.
„Door de schuld van ťťn mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal.”

Uit deze citaten blijkt duidelijk dat door ongehoorzaamheid van de mens aan God er ziekte, kwaad, vijandschap, dood, etc op deze wereld zijn gekomen. De daad van ongehoorzaamheid door de eerste mensen noemt men „zondeval”.

Het ging fout:

  • OMDAT DE MENS ONGEHOORZAAM WAS GEWORDEN AAN GOD.
  • OMDAT DE MENS ZICH HEEFT LATEN VERLEIDEN DOOR DE DUIVEL.
  • OMDAT DE MENS WILDE ZIJN ALS GOD.