Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Gered
God nodigt ons uit
tot eeuwig leven
Het eeuwige leven en de vergeving van zonden biedt God de mens gratis aan.
De mens kan zichzelf niet redden.
Het enige dat nodig is, is zijn vertrouwen te stellen op de Here Jezus Christus.
Door het vergoten bloed van Jezus Christus is er vergeving voor onze overtredingen.

De Bijbel zegt:

Johannes 1:12.
„Allen die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden,
hun die in Zijn Naam geloven.”

Handelingen 16:31.
„En zij zeiden (de apostelen):
Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.”

1 Johannes 1:7b.
„En het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

Johannes 5:24.
„Jezus zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
wie Mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”

Geloven en vertrouwen in Jezus betekent dat men van de dood overgaat tot het leven en is vrijgesteld van het oordeel.
Aan het kruis heeft Jezus het oordeel gedragen.
Ieder mens die Jezus niet aanneemt, komt in het oordeel en is voor eeuwig verloren.

„Behouden zijn” houdt in:

  • DAT MEN ZIJN VERTROUWEN HEEFT GESTELD OP JEZUS CHRISTUS.
  • DAT MEN JEZUS ALS VERLOSSER HEEFT AANGENOMEN.
  • DAT MEN VERGEVING VAN ZONDE HEEFT ONTVANGEN.
  • DAT MEN IS OVERGEGAAN VAN DE DOOD TOT HET LEVEN.
  • DAT MEN EEN KIND VAN GOD IS GEWORDEN.