Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Zondeval
Adam en Eva hadden
van de verboden vruchten gegeten
Door de zondeval is de mens een zondaar geworden.
De volmaakte relatie, die er was met God, is toen verbroken.
Sinds dat moment is de mens geneigd om kwade en boze dingen te doen.
Door de zondeval is hij besmeurd en heeft hij de boosheid van God opgeroepen.

De Bijbel zegt:

Romeinen 3:23.
„Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.”

Romeinen 3:10.
„Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.”

Jesaja 53:6.
„Wij zijn het die als schapen afdwaalden!
Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg.....”

Als mensen kunnen we elkaar beoordelen op uiterlijke dingen.
God kijkt naar ons hart en ziet dat het hart van de mens slecht en boos is.

Sinds de zondeval is:

  • DE MENS ONRECHTVAARDIG VOOR GOD.
  • DE MENS IN ZIJN DENKEN SLECHT EN BOOS.
  • GAAT DE MENS ZIJN WEG ZONDER GOD.
  • IS DE RELATIE TUSSEN GOD EN DE MENS KAPOT.