Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Duif Toen Jezus nog op aarde was, heeft Hij gezegd dat Hij een andere Trooster zou zenden
als Hij terug zou keren naar de hemel.
De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus.
Wat Jezus deed en was voor Zijn volgelingen toen Hij op aarde was,
dat is Hij en doet Hij nu voor Zijn volgelingen door de Heilige Geest.

De Bijbel zegt:

Johannes 16:7.
„Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga.
Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen,
maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.”

Johannes 14:26.
„Maar de Trooster, De Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam,
Die zal u alles leren en te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Johannes 15:26.
„Wanneer de Trooster komt, Die Ik u zenden zal van de Vader,
de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.”

Romeinen 8:15-16.
„Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,
maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen:
Abba Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”

Ieder volgeling van Jezus Christus heeft de Heilige Geest ontvangen.
Door de Heilige Geest gaat Jezus Christus verder met het werk dat Hijzelf hier op aarde is begonnen.
De Heilige Geest leidt, onderwijst, bemoedigt, vertroost, versterkt, etc.

De Heilige Geest:

  • IS DE PLAATSVERVANGER VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE.
  • GAAT VERDER MET HET BEGONNEN WERK VAN JEZUS CHRISTUS.
  • IS IN HET LEVEN VAN ELKE ECHTE VOLGELING VAN JEZUS CHRISTUS.
  • HELPT DE VOLGELINGEN VAN JEZUS OM TE LEVEN NAAR DE WIL VAN GOD.