Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Jezus
Ook kinderen
mogen bij Jezus komen
Het is 2000 jaar geleden dat Jezus Christus als mens op deze aarde heeft gewoond en gewerkt,
en wel op het grondgebied van het tegenwoordige IsraŽl.
Hij was van Joodse afkomst.
Vanaf Zijn dertigste levensjaar ging Hij door het land als een rondtrekkend rabbi/leraar.
Gedurende deze periode van drie jaren heeft Hij een aantal zeer opmerkelijke
en exclusieve uitspraken gedaan m.b.t. zichzelf.

Jezus houdt ook van jou

De Bijbel zegt:

Het Levende Brood
Ik ben het Levende Brood
Johannes 14:6.
Jezus zei:
„Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Johannes 6:51.
Jezus zei:
„Ik ben het Levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is.
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood,
dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.”

De Goede Herder
Ik ben de Goede Herder

MattheŁs 11:28-30.
Jezus zei:
„Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven;
neemt uw juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Johannes 10:11.
Jezus zei:
„Ik ben de Goede Herder.
De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.”

Johannes 11:25.
Jezus zei:
„Ik ben de Opstanding en het Leven;
wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven,
en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”

Bloem Jezus Christus heeft van Zichzelf gezegd:

  • DAT DE MENS ALLEEN MAAR TOT GOD KAN KOMEN VIA HEM.
  • DAT ALLEEN HIJ DE MENS ECHT RUST EN VREDE KAN GEVEN.
  • DAT ALLEEN HIJ EEUWIG LEVEN AAN DE MENSEN KAN GEVEN.