Kop
Evangelisatie
Maak uw keuze:
 
Evangelisatie

In het menu dat hierboven staat kunt u een keuze maken uit een aantal evangelisatie-onderwerpen.

Alle gebruikte Bijbelteksten zijn uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Evangelisatie is een opdracht die voor iedereen geldt want op elke christen rust de plicht om een getuige te zijn van de Heer.
Lees daarom ook de Bijbelteksten eens door, die hierboven vertoond worden. Al deze teksten gaan over de verkondiging van het Evangelie en het uidragen van de grote Naam van de Heer.
Door de verkondiging van het Woord werken we mee aan de spoedige terugkomst van de Heer:

Hedendaagse stand van evangelisatie in de wereld:
Matteüs 24 : 14
Pas als het goede nieuws over het koninkrijk
in de hele wereld wordt verkondigd
als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
Toename
vandaag
Toename
dit jaar
Totaal
t/m heden
Wereldbevolking
Mensen die het Evangelie horen en geloven
Mensen die het Evangelie horen en niet geloven
Mensen die geen gelegenheid hebben om het Evangelie te horen