Kop
Evangelisatie
Maak uw keuze:
 

Teveel zegeningen Pastor Robert!!

zending_reis_2003_1 (11K)

Een reis naar de OekraÔne maken is een echte gebeurtenis. Niet alleen de voorbereidingen vragen veel tijd en aandacht, ook de reis op zich is een hele belevenis. Voor een buitenstaander is het vaak moeilijk te begrijpen dat er heel wat planning en veel gebed aan vooraf gaat. Maar als dan alles in kannen en kruiken lijkt, nou, dan gaat het pas echt gebeuren. Maar er kan nog o zo veel mis gaan hoor!!

Zo ook dit keer. Ondanks dat ik eigenlijk met de auto had willen afreizen naar de OekraÔne, om niet afhankelijk te hoeven zijn van de hulp van derden, werd er toch op het allerlaatste moment gesuggereerd dat ik maar beter met de moderne vlieger kon reizen, temeer daar er in deze tijd van het jaar vele ongelukken gebeuren op de vaak toch al slecht berijdbare wegen.

Zo kon ik op de valreep toch nog een goedkope vliegreis bemachtigen en zodoende op 4 november naar KiŽv vliegen, alwaar ik opgewacht werd door twee broeders die in KiŽv de Bijbelschool volgen. Na een hamburger en frisdrank bij Mc Donald bemachtigd te hebben werd er een treinkaartje voor mij geregeld. Ook bleek zr. Tanja met dezelfde trein te reizen als die ik wilde nemen en zo had ik toch nog een vertaalster aan boord.

's Morgens vroeg arriveerden we te Kaminets Poldilskiy en werd er meteen een klein appartement in gereedheid gebracht zodat ik alsnog een paar uurtjes slaap kon inhalen. Alleen,... er bleek daar geen verwarming aanwezig te zijn, daar de buitentemperatuur boven het vriespunt was. Om eerlijk te zijn verhipte ik van de kou. Hoewel ik s'avonds meteen een huissamenkomst moest leiden heb ik diezelfde dag nog een klein straalkacheltje gekocht om toch maar op temperatuur te blijven.

zending_reis_2003_2 (14K)

De volgende avond mocht ik voorgaan in de grote zaal van de stadscinema/theater en mocht ik vele getuigenissen aanhoren van hoe God in alledaagse noden voorziet, alsook de getuigenis van ťťn van de leden die eerder dit jaar (juni 2003) na de samenkomst een epilepsie-aanval te verduren heeft had. Na het gebed is hij sindsdien epilepsie-aanval-vrij gebleken!! Een groot wonder van de Heer.

Tevens grote vreugde om hem op de gemeente-Bijbelschool in m'n klas te mogen hebben, maar nu als leerling! Ik mocht deze keer in twee dagen de Galatenbrief behandelen. Voorwaar een huzarenstukje en precies ťťn minuut voor tijd kon ik het afronden!

Die zondagmorgen in de Unie van Baptisten en Pinkstergemeenten gesproken over l Joh. 5:4 en HebreeŽn 11, voortbordurend op het thema' "De kracht van het geloof". Een gezegende bijeenkomst!

's Maandags met Micha, m'n jeugdige vertaler, de oude stad Kaminets Poldilskiy doorkruist en het beroemde kasteel uit het Ottomaanse tijdperk nogmaals bezichtigd. Ook hier spreekt men van een grote goudschat die verborgen is in de kilometers lange onderaardse gewelven en gangen. Helaas had ik geen tijd om ook te gaan zoeken!

De volgende dag per auto naar KiŽv gereisd. Onderweg een restaurantje bezocht om de beroemde OekraÔense Borsch-soep te souperen. Op iedere tafel bleek een Nieuw Testamentje te liggen van de Gideons. U kent ze misschien wel, die kleine zakbijbeltjes met embleem en duidelijk opschrift. Er zijn er door hen de afgelopen tien jaren in de OekraÔne meer dan 20 miljoen van verspreid!! De Bijbel zegt dat geloof door het horen cq. lezen van het Woord van God komt (Romeinen 10:17) en de opwekking in de OekraÔne is daar m.i. het directe gevolg van!! Broeders zakenlieden - goed gedaan hoor!!

In KiŽv met br. Ray Busittil, de veldleider, een nieuwe Bijbelschool in oprichting bezocht die alleen door doven en slechthorenden gebruikt gaat worden.
Aan ons, broeders en zusters in de lagen landen wordt het verzoek gericht om voor de nog in te richten vijf slaapkamers te zorgen.

Ook werd ik in contact gebracht met een pas bekeerde Iraanse broeder. Hij volgt de dag-bijbelschool en is verantwoordelijk voor een kleine Farsi-sprekende gemeente van 12 Iraanse en 4 a 5 OekraÔnse broeders en zusters. Allen pas bekeerden.
Aan mij het verzoek om voor liedboeken en ander materiaal en om voor contacten met andere Farsi-sprekenden te zorgen daar men, als men samenkomt alleen maar de Bijbel leest en niet zo goed weet hoe het allemaal verder moet. Een wonderlijke ontmoeting!

zending_reis_2003_3 (6K)

Met de bus verder naar Rivne gereisd en vandaar met bus en taxi naar Rozhysache gebracht, waar ik s'avonds laat arriveerde. Micha merkte op dat het wel erg veel tijd, geld en moeite kostte om op de plaats van bestemming te komen. Hij had gedacht -voordat we de reis ondernamen - dat het allemaal wel mee zou vallen. Zoiets doe je toch eventjes! Ter plekke sputterde hij behoorlijk tegen en vertelde hij dat hij z'n roeping om als reizend evangelist door het leven te gaan nog eens nader zou bekijken.

zending_reis_2003_4 (7K)

's Zondags in de kleine maar fijne Unie van Baptisten gemeente te Rozhysache gepreekt met goede reacties om de volgende dag voor dag en dauw naar Novovolinsk af te reizen, om daar om negen uur op de bijbelschool-cursus: "De doelgerichte gemeente" te geven. Hoewel we daar een uur te laat aankwamen, is het toch nog in orde gekomen. Dertien studenten wachtten mij op in een koud leslokaal.

Dezelfde cursus 's avonds herhaald voor 23 studenten, bijna allemaal werkende volwassenen, hetgeen betekende dat ik vijf dagen lang - 6 uur per dag - staande - les moest geven in een ijskoud lokaal! De leerlingen schreven nog een bedankbriefje aan de vele Nederlandse broeders en zusters om hen te bedanken voor het lesboek, daar dit de eerste keer was in de driejarige bijbelschool-geschiedenis dat men een eigen lesboek kreeg, ťťn per leerling. De andere cursussen moesten allemaal met de hand genoteerd worden!

Met tegenzin moest ik afscheid nemen van m'n leerlingen. Een van hen, die de cursus Evangelisatie-Explosie vorig jaar volgde, vertelde dat ťťn van haar familieleden tot geloof gekomen was! Wat een heerlijk getuigenis!

zending_reis_2003_5 (9K)

De volgende zondag mocht ik in de grote Pinkstergemeente het woord brengen en kwamen er 3 volwassenen en 3 jongeren naar voren om uiting te geven van hun geloof in de levende Heer. 's Middags had ik een maaltijd met de voorgangers en oudsten van de gemeente ťn een uitleg van een aantal eenvoudige gemeentegroei-principes. 's Avonds vond er in de kleine zaal een bijeenkomst plaats waar ik mocht spreken over ťcht discipelschap met vele anekdotes. Mij wel toevertrouwd om een aantal ervaringen op smeuÔge manier aan de man te brengen. Na afloop verhaalde br. Sasha mij dat de Heer "teveel zegeningen" die zondag had gegeven! Leuk om dat eens van een broeder voorganger te vernemen! God is immers een zegenende God!

Met een blij hart mocht ik de volgende dag afscheid nemen van Novovolinsk en de vele lieve en zorgzame broeders en zusters. Per nachtrein mocht ik weer naar de hoofdstad KiŽv gaan en per taxi naar het inmiddels bekende vliegveld Borispol reizen. Vandaar met de vlieger weer naar huis gevlogen, om 's avonds om 19:30 uur de deur van mijn appartement te Almere te ontsluiten en moe maar voldaan op de bank de Heer te danken voor een goede, zegenrijke trip.

Soli Deo Gloria

Rob Roosenboom