Kop
Gemeentemenu
 
Geldstapel Indien u een gift wil doen aan de ImmanuŽl Gemeente om ons werk te ondersteunen, of indien u het zendingswerk van de Immanuel Gemeente wilt helpen ondersteunen, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer 7230871 van de ING-bank, ten name van de ImmanuŽl Gemeente te Almere.

Wilt u daarbij a.u.b. vermelden waarvoor uw gift bestemd is?
Bijvoorbeeld Gemeente, Zendingswerk, Studentenfonds OekraÔne, etc.

Wij willen u bijvoorbaat hartelijk danken voor uw welwillende gift.

Euromunten