Kop
Gemeentemenu
 

Deel van het Lichaam van Christus

immanuelgodmetons (14K) De ImmanuŽl Gemeente Almere is een onderdeel van de plaatselijke Gemeente, van het Lichaam van Christus in Almere en neemt deel aan het Evangelisch Contact Almere. Wij geloven dat we de mensen in deze wereld mogen laten zien wie de Here Jezus is. Door ons leven heen, door de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we de dingen samen doen. Hoe wij als gelovigen in deze wereld staan. Dat we een getuigenis mogen zijn in deze stad, maar ook over de grenzen. Samen met andere Gemeenten God dienen. Het plan van God verstaan voor deze stad. De Immanuel Gemeente is een kleine huisgemeente, die samenkomt bij ťťn van de gemeenteleden. (Voor het adres, zie pagina Samenkomsten.) Deze samenkomsten kenmerken zich door de gemoedelijke, warme, huiselijke en ongedwongen sfeer en de persoonlijke aandacht van de gemeenteleden voor elkander. Dit versterkt de onderlinge band en bevordert het onderling liefdebetoon en de geestelijke eenheid in de Heer. Hoewel we slechts een kleine gemeenschap vormen, of misschien wel omdat we een kleine gemeenschap vormen, zien we, als leden van de Immanuelgemeente, elke keer weer met verlangen uit naar deze wekelijke samenkomsten op zondag en de huiskringen op andere dagen. Al deze bijeenkomsten dragen een informeel karakter, waarbij er plaats is voor een inbreng van ieder en kenmerken zich door hun gezellige sfeer. Voor en na de bijeenkomsten op zondag is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken (en voor de kinderen limonade) In de doordeweekse kringen wordt regelmatig gezamenlijk een maaltijd gebruikt. Daarom gaan we elke keer weer met blijdschap in ons hart naar de bijeenkomsten toe.
Ik zal opgaan naar Gods huis
met gejubel en gejuich;
Ik zal komen in Zijn hof met lof.
 
Ook kinderen zijn in de Immanuel Gemeente van harte welkom en krijgen de aandacht die hen toekomt. Jezus zei immers: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. (Marcus 10:14 NBV)

Zangdienst

Koor De zangdienst vormt een belangrijk onderdeel in de samenkomsten van de ImmanuŽl Gemeente.
Er wordt veel en met blijdschap gezongen in de zondagse samenkomsten, maar ook in de doordeweekse huiskringen.
Wij zingen liederen uit de Opwekkingsbundel, maar ook uit de Bundel van Johan de Heer en uit de Glorieklokkenbundel. Wij geloven dat God „troont op de lofzangen van Zijn volk”.