Kop
genade
Maak uw keuze:
genade_kocht_vrij (5K)

jesus_paid_it_all (21K)

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
(Marcus 9:13b)
Gods Woord is vol van genade
God heeft het beste met de mens voor en biedt de mens genade aan. Voor iedereen die in Jezus Christus zijn vertrouwen stelt, wil Hij genade en eeuwig leven schenken in plaats van veroordeling en eeuwige dood.

Waar kiest u voor?

De Bijbel staat vol van het woord "genade". In de NBV-vertaling komen 134 verzen voor waarin het woord "genade" staat. Soms komt in een vers meerdere keren het woord genade voor, zodat in het totaal aantal 143 keren het woord "genade" voorkomt. In het Oude Testament komt "genade" 27 keer voor, in 26 verzen; in het Nieuwe Testament maar liefst 116 keer, in 108 verzen. Naast het woord "genade" komen we ook nog 43 keer het woord "genadig" tegen in 40 verzen. In het Oude Testament 42 keer in 39 verzen; in het Nieuwe Testament 1 keer. Vooral in het Nieuwe Testament, dus met betrekking tot het Nieuwe Verbond, het verbond dat voor alle volken geldt, wordt het woord "genade" gebruikt. We leven nu in het genadetijdperk en vallen onder de genade, die de Here Jezus Christus ons aanbiedt, indien we in Hem geloven en ons vertrouwen op Hem stellen. God en Zijn Woord zijn rijk aan genade!
Op deze pagina worden al deze teksten van "genade" getoond.
Door middel van de twee keuzeknoppen kunt u wisselen tusen de "genade"-teksten en "genadig"-teksten.
Op de achtergrond hoort u de muziek van het vers "Genade kocht mij vrij".
(Glorieklokken-498, Opwekking-217).
De tekst van dit lied wordt hieronder in beeld gebracht.
Heeft de genade u ook al vrijgekocht? Als u vragen heeft, neem dan gerust even contact op.

(Peter Ju)

 

genade (3K)
genade (3K)
Uw keuze: → "Genade"-teksten     "Genadig"-teksten