Kop
Namen van God
Maak uw keuze:
 
Hand van God

In de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament in de Bijbel worden er vele verschillende Namen voor God gebruikt. In Nederland zijn wij eraan gewend om Hem slechts met enkele Namen te noemen, zoals God, of Vader, maar onze God heeft zichzelf onder vele Namen aan Zijn volk bekend gemaakt.
Hieronder laten we een lijst van deze Namen volgen.

Het zal u opvallen, dat de naam Jehovah niet in de lijst voorkomt. Deze naam is een slechte vertaling van de allerheiligste Naam van God, "YHVH". Ook de veel gebruikte naam Jahweh staat niet in de lijst. De naam Jahweh is een methode om de naam "YHVH" uit te spreken. Hoe de Naam echt uitgesproken moet worden is echter onbekend. Vaak wordt deze Naam van God in het Nederlands geschreven als JHWH of YHWH. De letter "W" hierin is echter foutief, want deze klank kent het Hebreeuws niet. Het moet daarom zijn YHVH of JHVH.

Opmerkelijk is, dat van de letters van de Naam de tekst "Hayah Hoveh Yi'yeh" Hayah Hoveh Yi'Yeh gevormd kan worden. Dit betekent "Hij was, hij is, en hij zal zijn".

De Joden zijn ongeveer rond het jaar 200 gestopt met het uitspreken van deze Naam, uit angst om het gebod te overtreden om Zijn Naam te misbruiken.

Ex 20:7
Misbruik de Naam van de HEER, uw God, niet,
want wie Zijn Naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

Hierdoor is tegenwoordig de juiste uitspraak ervan niet meer bekend.
De Joodse rabbijnen gebruiken nu de Naam "Adonay" in plaats van YHVH als ze Gods Naam willen uitspreken. Toch gaan ze daarmede in tegen het gebod van de Heer, want God zelf geeft aan met YHVH te willen worden aangesproken, zoals uit de volgende verzen blijkt.

Ex 3:14-15
14 Toen antwoordde God hem: ĎIk ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de IsraŽlieten: ďIK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.Ēí
15 Ook zei Hij tegen Mozes: ĎZeg tegen hen: ďDe HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ĎZo wil Ik voor altijd heten, met die Naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.íĒ

YHVH wordt met een Grieks woord ook wel de "Tetragrammaton" genoemd. Dit betekent "De Vier Letters". In onze Bijbelvertalingen wordt de Naam YHVH vertaald als HEER, HERE, of HEERE (met allemaal hoofdletters dus). Dit is naar aanleiding van de Joodse gewoonte, om de Naam als "Adona" uit te spreken, wat "Heer" betekent.

Wij hebben hieronder 100 Namen voor u verzameld.
Indien achter de betekenis of opmerkingen een sterretje afgebeeld staat, dan kunt u met de muis over de betekenis gaan. U krijgt dan nog extra toelichting. Ook kunt u de aangehaalde Bijbeltekst zichtbaar maken door er met de muis overheen te gaan. Deze Bijbeltekst is vaak slechts een keuze uit de vele Bijbelteksten, waar de betreffende Naam in voorkomt. In de aangehaalde Bijbelteksten hieronder is de vertaalde Godsnaam van de betreffende regel onderstreept. Voor alle gebruikte Bijbelteksten op deze pagina is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). In deze vertaling kan de Godsnaam anders vertaald zijn dan dat er in de kolom "Betekenis / Opmerkingen" vermeld staat.
Wij wensen u veel zegen bij het lezen of bestuderen van deze pagina.


Naam in het Hebreeuws Uitspraak Betekenis / Opmerkingen Bijbelteksten
  Benamingen met "Elohim / Elohee" etc:   Sterke of Machtige * 2606 / 57 keer gebruikt
Elohim Elohim Sterkte of macht * Gen 1:1
Elohee Kedem Elohee Kedem God van het Begin * Deut 33:27
Elohee Mishpat Elohee Mishpat God van Rechtvaardigheid Jes 30:18
Elohee Marom Elohee Marom God van Hoogte Mi 6:6
Elohee Mikarov Elohee Mikarov God Van Dichtbij Jer 23:23
Elohee Merachok Elohee Merachok God Van Veraf Jer 23:23
Elohee Mauzi Elohee Mauzi God Van Mijn Kracht * Psalm 43:2
Elohee Tehilati Elohee Tehilati God Van Mijn Aanbidding Psalm 109:1b
Elohee Yishi Elohee Yishi God Van Mijn Verlossing Psalm 18:47,
Psalm 25:5
Elohim Kedoshim Elohim Kedoshim Heilige God Lev 19:2, Joz 24:19
Elohim Chaiyim Elohim Chaiyim Levende God Jer 10:10a
Elohee Elohim Elohee Ha Elohim God Der Goden * Deut 10:17
Elohee Tz'vaot Elohee Tz'vaot God Van De Strijdmachten * 2 Sam 5:10
Elohee Chasdi Elohee Chasdi Goedgunstige God Psalm 59:11,
Psalm 59:18
Elohee Tzur Elohee Tzur God Van Rots 2 Sam 22:47
Elohee Kol Basar Elohee Kol Basar God Van Alle Vlees Jer 32:27
Elohee Haruchot Lekol Basar Elohee Haruchot
Lekol Basar
God Van De Adem
Van Alle Vlees
*
Num 16:22
Elohee Avraham, Elohee Yitschak
V Elohee Yakov
Elohee Avraham,
Elohee Yitschak
V Elohee Yakov
God Van Abraham,
God Van Isaak
En God Van Jakob
Ex 3:15a
Elohee Avraham V Elohee Nachor Elohee Avraham
V Elohee Nachor
God Van Abraham
En God Van Nachor
*
Gen 31:53a
Elohenu Elohenu Onze God * Ex 3:18b
Elohej Yisrael Moshia Elohee Yisrael Moshia God Van IsraŽl, De Redder Jes 45:15
Elohee Avotenu Elohee Avotenu God Van Onze Vaderen Deut 26:7
Elohim Ba Shamayim Elohim Ba Shamayim God In De Hemelen 2 Kron 20:6b
Elohim Emet Elohim Emet God Van Waarheid Jer 10:10a
  Benamingen met "El":   Sterkte of Macht * 245 keer gebruikt
El Ha Ne'eman El Ha Ne'eman De Trouwe God * Deut 7:9
El Ha Gadol El Ha Gadol De Grootse God * Deut 10:17
El Ha Kadosh El Ha Kadosh De Heilige God Jesaja 5:16
El Yisrael El Yisrael De God Van IsraŽl Psalm 68:36
El Ha Shamayim El Ha Shamayim De God Van De Hemelen Psalm 136:26
El De'ot El De'ot De God Van Kennis 1 Sam 2:3
El Emet El Emet De God Van De Waarheid * Psalm 31:6
El Yeshuati El Yeshuati De God Van Mijn Verlossing Jes 12:2
El Elyon El Elyon De Allerhoogste God Gen 14:18-20
Immanu El Immanu El God Is Met Ons Jes 7:14
El Olam El Olam De God Van Oneindigheid Gen 21:33
El Echad El Echad De Ene God Mal 2:10
El Sjaddaj El Sjaddaj De Almachtige God * Gen 17:1, Ex 6:3
El Sali El Sali God Mijn Rots Psalm 42:10
El Simchat Gili El Simchat Gili God Van Mijn Hoogste Vreugde Psalm 43:4
El Ro'iy El Ro'iy De Ziende God Gen 16:13
El Ha Kavod El Ha Kavod De God Der Ere Psalm 29:3
El Emunah El Emunah De Getrouwe God Deut 32:4
El Chaiyai El Chaiyai De God Van Mijn Leven Psalm 42:9
El Rachum El Rachum De Barmhartige God Deut 4:31
El Chanun El Chanun De Genadige God Jonah 4:2
El Kana El Kana De Jaloerse God * Deut 4:24
El Tzadiyk El Tzadiyk De Rechtvaardige God Jes 45:21
El Yeshurun El Yeshurun De God Van Yeshurun * Deut 33:26
El Gibor El Gibor De Sterke God Jes 9:5
  Benamingen met "Eloah":   De Machtige * 57 keer gebruikt
Eloah Selichot Eloah Selichot God Van Vergeving Neh 9:17b
Eloah Yakov Eloah Yakov God Van Jakob Psalm 114:7
  Benamingen met "Elah" (Aramees):   De Machtige * Alleen in Ezra en DaniŽl
Elah Yerushalem Elah Yerushalem God Van Jeruzalem Ezra 7:19
Elah Yisrael Elah Yisrael God Van IsraŽl Ezra 5:1
Elah Shemaiya Elah Shemaiya God Van De Hemel Ezra 7:23
Elah Shemaiya V'arah Elah Shemaiya V'arah God Van De Hemel En Aarde Ezra 5:11
Elah Avahati Elah Avahati God Van Mijn Vaderen Dan 2:23
Elah Elahin Elah Elahin God Der Goden Dan 2:47
  Benamingen met "YHVH":   Ik Ben Die Er Zijn Zal * 6519 keer gebruikt
YHVH YHVH HEER Ex 6:3
YHVH Elohim YHVH Elohim HEER God Gen 2:4
YHVH M'kadesh YHVH M'kadesh HEER Die Heilig Maakt * Ez 37:28
YHVH Yireh YHVH Yireh HEER Die Voorziet Gen 22:14
YHVH Nissi YHVH Nissi HEER Mijn Vaandel / Banier * Ex 17:15
YHVH Shalom YHVH Shalom HEER Van Vrede * Rech 6:24a
YHVH Tzidkenu YHVH Tzidkenu HEER Van Oprechtheid Jer 23:6, Jer 33:16
YHVH O'saynu YHVH O'saynu HEER Onze Maker Psalm 95:6
YHVH Shammah YHVH Shammah HEER Die Er Altijd Is * Ez 48:35
YHVH Rohi YHVH Rohi HEER Mijn Herder Psalm 23:1b
YHVH Rofehcha YHVH Rofehcha HEER Die Geneest * Ex 15:26
YHVH Tz'vaot YHVH Tz'vaot HEER Van De
Strijdmachten
*
1 Sam 1:11a
YHVH M'kadeshem YHVH M'kadeshem HEER Die U Heilig Maakt Ex 31:13
YHVH Elohayka YHVH Elohayka HEER Uw God Ex 20:2, Ex 20:5a
YHVH Elohay YHVH Elohay HEER Mijn God Zach 14:5b
YHVH Elohaynu YHVH Elohaynu HEER Onze God Psalm 99:5,
Psalm 99:8
YHVH Avinu YHVH Avinu HEER Onze Vader * Jes 64:7
YHVH Sali YHVH Sali HEER Mijn Rots Psalm 18:3
YHVH Ha Elohim Ha Kadosh YHVH Ha Elohim
Ha Kadosh
HEER De God De Heilige 1 Sam 6:20
YHVH Elohay Kedoshi YHVH Elohay Kedoshi HEER Mijn Heilige God Hab 1:12a
YHVH Tsuri V Go'ali YHVH Tsuri
V Go'ali
HEER Mijn Rots en Mijn Verlosser Psalm 19:15
  Benamingen met "YH" (Yah):   Afkorting van YHVH * 49 keer gebruikt
YH YH HEER * Psalm 113:1,
Psalm 68:5
  Benamingen met "Adon":   Heer 335 keer gebruikt
Ha Adon Ha Adon De Heer Jes 10:33
Adon Kol Ha Erets Adon Kol Ha Erets Heer Van De Gehele Aarde Joz 3:11
Ha Adon YHVH Ha Adon YHVH De Heer HEER * Ex 23:17
Adon YHVH Tz'vaot Adon YHVH Tz'vaot Heer HEER Van De Strijdmachten * Jes 1:24
  Benamingen met "Adonay":   Heer * 434 keer gebruikt
Adonay Adonay Heer Jes 6:1
Adonay Ha Adonim Adonay Ha Adonim Heer Der Heren * Deut 10:17
Adonay YHVH Adonay YHVH Heer HEER Gen 15:2
  Overige Namen:      
Kadosh Yisrael Kadosh Yisrael Heilige Van IsraŽl Psalm 71:22
El-Kadosh Yisrael El-Kadosh Yisrael De Heilige Van IsraŽl Jes 17:7
Moshia Moshia Verlosser, Bevrijder, Redder Deut 28:29b
Yeshu'ah Yeshu'ah Redding, Bevrijding * Psalm 119:155,
Jes 26:1
Hannoteen Teshuah Hannoteen Teshuah Reddingbrenger * Psalm 144:10
Go'el Yisrael Go'el Yisrael Bevrijder van IsraŽl Jes 49:7a
Boree Yisrael Boree Yisrael Schepper Van IsraŽl Jes 43:15
Avi Avi Vader Psalm 68:6
Avinu Avinu Onze Vader Jes 63:16
Go'elnu Go'elnu Onze Bevrijder Jes 63:16
Melekh Ha Kavod Melekh Ha Kavod Koning Der Heerlijkheid Psalm 24:7-10
Ma'on Ma'on Toevlucht Psalm 90:1b
Tsur Yisrael Tsur Yisrael Rots Van IsraŽl 2 Sam 23:3
Tsur Yeshuato Tsur Yeshuato Rots Van Zijn Heil * Deut 32:15