Psalm 70
1 Voor de koorleider.
  Van David, een dringend gebed.
2 God, breng mij uitkomst,
  HEER, kom mij haastig te hulp.
3 Dat beschaamd en vernederd worden
  wie mij naar het leven staan,
  met schande terugwijken
  wie mijn ongeluk zoeken,
4 beschaamd zich omkeren
  wie de spot met mij drijven.
5 Wie bij u hun geluk zoeken
  zullen lachen en vrolijk zijn,
  wie van u hun redding verwachten
  zullen steeds weer zeggen:
  ‘God is groot!’
6 Ik ben arm en zwak,
  God, kom haastig,
  u bent mijn helper, mijn bevrijder,
  HEER, wacht niet langer.