Psalm 111
1 Halleluja!
  Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
  in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
  wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
3 Zijn daden hebben glans en glorie,
  zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
  genadig en liefdevol is de HEER.
5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
  eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
  en gaf hun het land van andere volken.
7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
  uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
  gemaakt volgens waarheid en recht.
9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
  voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
  Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
  wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
  Zijn roem houdt stand, voor altijd.