Psalm 113
1 Halleluja!
  Loof, dienaars van de HEER,
  loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
  van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
  zij geloofd de naam van de HEER.
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
  verheven boven de hemel zijn luister.
5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
  die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
  wie in de hemel en op de aarde?
7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
  uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
  bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
  een vrolijke moeder van kinderen.
  Halleluja!