Psalm 126
1 Een pelgrimslied.
  Toen de HEER het lot van Sion keerde,
  was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond,
  onze tong brak uit in gejuich.
  Toen zeiden alle volken:
  ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
  we waren vol vreugde.
4 Keer ook nu ons lot, HEER,
  zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien,
  zullen oogsten met gejuich.
6 Wie in tranen op weg gaat,
  dragend de buidel met zaad,
  zal thuiskomen met gejuich,
  dragend de volle schoven.