Psalm 133
1 Een pelgrimslied van David.
  Hoe goed is het, hoe heerlijk
  als broeders bijeen te wonen!
2 Goed als olie op het hoofd
  die neervalt op de baard,
  de baard van Aron,
  en neervalt op de hals van zijn gewaad,
3 als de dauw van de Hermon
  die neervalt op de bergen van Sion.
  Daar geeft de HEER zijn zegen:
  leven voor altijd.