Psalm 138
1 Van David.
  Ik wil u loven met heel mijn hart,
  voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
  uw naam loven om uw liefde en trouw:
  grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
  mij bemoedigd en gesterkt.
4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
  zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
  ‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
  de hoogmoedige doorziet hij van verre.’
7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
  u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
  uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
  HEER, uw trouw duurt eeuwig,
  laat het werk van uw handen niet los.