Kop
Menu Bijbelquizzen
Maak uw keuze:

 
Bijbelquizzen

Gods Woord is een rijke bron van kennis. Via Gods Woord leren wij God beter kennen, omdat Hij zich in Zijn Woord bekend maakt aan de mensen. Door Zijn Woord leren wij ook op Zijn pad te wandelen dat naar Hem toeleidt.
Gods Woord is de leidraad van ons leven!
Psalm 119:5
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Mat 7:14
Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe,
en slechts weinigen weten die te vinden.

Romeinen 15:4 (NBV)
Alles wat vroeger is geschreven,
is geschreven om ons te onderwijzen,
opdat wij door te volharden
en door troost te putten uit de Schriften
zouden blijven hopen.
Zijn Woord is Waarheid en een voedingsbron voor ons geestelijk leven.
Joh 17:17
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Mat 4:4
Maar Jezus gaf hem ten antwoord:
ĎEr staat geschreven: ďDe mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.Ē

U kunt hier testen, hoever u reeds gevorderd bent om Gods Woord te kennen, door deze quizzen te doen.
Wellicht leert u er ook nog iets van. Alle quizzen zijn multiple choice.

Wij waarderen het zeer, indien u een reactie zou achterlaten in ons gastenboek.