Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 10. Verblijdt u! De Here is nabij Volgende

Filippenzen 4:4-6 (NBV)
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Van 'Vis' naar Kerstmis.

Vis

(Een overdenking aan het eind van een jaar)

Nog eventjes en Kerst zit er weer op. Tijdens de kerstdagen denken we dankbaar terug aan de komst van onze Heiland en Heer. Samen mogen we dan een nieuwjaar inluiden (zo de Here wil en wij leven). Indien het afgelopen jaar veel zegen en voorspoed gebracht heeft: Dank-u-Heer! Waren er ook veel zorgen, zorgjes en verdriet, dan was onze Heer daar ůůk bij, echt!

Nog even naar de titel van dit schrijven. Van 'Vis' naar Kerstmis. Door alle drukte is na een kerstviering een snoer kerstverlichting in m'n flatje aan de muur blijven hangen. In de vorm van een vis als je met kennersoog m'n muur bekijkt. Zo'n E.O.-vis, die zwemt van rechts naar links (op m'n muur dan), tegen de stroom in.

Over kerst heb ik het al gehad. Nog even iets over die vis. Zolang hij in helder, diep water tegen de stroom in zwemt, gedijt 'ie goed. Zodra hij zich echter met diezelfde stroom laat meesleuren, dan is 'ie er gauw geweest (dood dus). Zo ook wij.

We zwemmen tegen de stroom in (figuurlijk dan).
Het gaat ons goed.
De Heer is immers bij ons!

En zoals de eerste christenen herkenbaar waren aan het zg. Visteken, ook wij. Geen sentimentele kerstprietpraat maar een optimaal functioneren binnen de "gemeente van de Heer". Tegen de stroom in. Ja! Maar ook in de wetenschap dat de Heiland en Heer, die we gedenken tijdens het Kerstfeest vieren - ons stimuleert om herkenbaar 'aanwezig' te zijn als een Godsgetuige in een wereld, verloren in zonde en schuld. Amen, Gode zij d'eer. Amen, Gode zij d'eer!

Rob Roosenboom