Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vuur
Vorige 12. Als door vuur gelouterd Volgende
Vuur

Ik krijg nog wel eens de opmerking te horen dat het leven niet altijd "rozengeur en maneschijn" is.
Nee, dat is het zeker niet. M'n grootmoeder zei altijd: "Het leven is geen lolletje".
Voor velen inderdaad niet. 't Is vaak net hoe we het bekijken.

De "alcoholist" beweert dat de fles nog steeds "halfvol" is.
De tegenpartij natuurlijk al "halfleeg"!
't Is maar net wat je "zien" wilt.

Positieve gedachten worden onderuit gehaald door negatieve gedachten.
Zeg drie keer tegen jezelf dat je er zo witjes uitziet, en je voelt je inderdaad niet lekker.

De apostel Paulus zegt zo treffend in EfeziŽrs 4:20 dat we heel anders moeten (gaan leven) denken met de befaamde woorden: "Maar gij geheel anders,(want) gij hebt (immers) Jezus Christus leren kennen?!"

Gaan we dan als struisvogels leven? Met onze kop in 't zand? Nee, nee, natuurlijk niet.

Laatst vroeg een jonge MAVO student me: "Stel dat het allemaal niet waar is, allemaal fantasie, ingebeeld.
Wat dan?"
'k Antwoordde hem: Al zou het een "hersenspinsel" zijn geweest, dan heb ik fantastisch geleefd.
Echt waar!"

De Bijbel toont aan dat we in Gods waarheid mogen leven.
God is er altijd bij, oftewel "ImmanuŽl: "God is met ons"! Halleluja!

Nog eventjes terug naar de titel van dit korte schrijven: "Als door vuur gelouterd". Ik geloof dat ons geloof en vertrouwen - door het Vuur van de Heilige Geest - geheiligd, gereinigd en gelouterd wordt. Wat eenmaal door het vuur is gegaan, kan door niets meer worden aangetast.
En weet u dat het beste bouwmateriaal van sintels gemaakt wordt?

Daarom heeft God u en mij uitverkoren.
Inderdaad, als door vuur gelouterd om Hem te dienen!

Rob Roosenboom