Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 13. God houdt
      van geopende deuren
Volgende

 
Ark Als u het verhaal van "Noach en de Ark" leest dan bemerkt u dat de deur dicht ging. De deur van de ark werd door God zelf gesloten. De tijd van bekering was voorbij. Alleen degenen die in de ark waren (mensen en dieren) werden gespaard voor de zond (en) vloek = zondvloed.

Nadat de aarde door het water verwoest was strandde de ark na 5 maanden ronddobberen. Een raaf en twee duiven gaven aan dat de aarde weer bewoonbaar was en groeide en bloeide van plezier (gezien het takje dat de duif meenam voor de arkbewoners). De deur van de ark ging weer open en de regenboog tenslotte vertelde aan Noach en de zijnen dat het nooit meer zů regenen zou. God houdt van geopende deuren!

Open deur

We komen dagelijks vele deuren tegen. Als iemand deuren opent of sluit dan is hij daar ook zelf verantwoordelijk voor. Opmerkelijk is het dat normaliter alle deuren sloten hebben en dat je een deur alleen maar openen en sluiten kunt als je de juiste sleutel hebt.

Deuren zijn belangrijk. Jezus zei in het Johannes-evangelie: dat Hij de deur van de schapen was. Hij waakt immers over Zijn schapen! Trouwens de herder sliep altijd in de deuropening. Zo kon hij de schapen binnen en de vijand buiten goed in de gaten houden - over beveiliging gesproken!

In Openb. 3:20 staat dat we de deur van ons hart moeten openen voor God omdat hij bij ons wil komen wonen (inwonen) en maaltijd houden, een oud oosters gebruik dat communicatie bevordert; tweerichtingsverkeer dus.

We kunnen altijd bij God terecht. Wie bij Hem aanklopt, zal altijd open gedaan worden!

Rob Roosenboom