Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 14. Komt allen tezamen,
      jubelend van vreugde!
Volgende

 
Kerststal Wanneer het tegen de kerst aanloopt dan merk je dat aan de vele advertenties in de dag- en weekbladen waar een kerstachtige ambiance wordt aangeboden tijdens een sfeervol diner. De z.g. "kerstmarkten" worden ook alom aangeprezen. Zelfs de kerstboomballen veranderen elk jaar van kleur. Zo blijft de mens kopen en veranderen.

Het grootste nieuws wordt echter NIET gehoord: Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria; Redder en Verlosser dezer wereld! Men beschouwt Hem als goed mens, leraar, volksmenner (= verleider) en provocateur (= protestleider). De ťchte strekking van Zijn komst wordt echter (bijna) vergeten, verzwegen of zelfs niet gekend. Wat jammer toch.

Wij daarentegen, die door Hem verlost zijn van de komende toorn en na onze bekering een NIEUW LEVEN met Hem zijn aangegaan (wat tot uiting komt in de doop en wedergeboorte) mogen ťcht feest vieren. Niet alleen (ge)denkend aan zijn eerste komst maar bovenal verlangend naar zijn tweede komst (= wederkomst). Ook wij als christenen tuigen de kerstboom op, bereiden en gebruiken uitbundige maaltijden, en dragen mooie kleding. Feestvierend verkondigen waar het uiteindelijk om gaat. Ja toch? Misschien dat onze 'aankondiging' (getuigenis van het goede nieuws) ooit een keer wordt gehoord?!

Rob Roosenboom