Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 15. Tel je zegeningen! Volgende

EfeziŽrs 1:15-23 (NBV)
15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer,
en over uw liefde voor alle heiligen,
16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.
17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister,
u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.
18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag
nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood
en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand,
21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten
en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.
22 Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd
en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,
23 die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Menigmaal wordt mij verweten dat ik door een z.g. 'roze bril' kijk. Het leven lacht mij inderdaad veelal tegemoet. Als blij 'kind van God' weet ik dat Hij altijd bij mij is en mijn wegen effent. Een heerlijke zekerheid!

Toch is het goed - 't blijkt uit menig rapport over stress en al die toestanden en dies zij meer - dat we "positief" (leren) denken. Velen verknoeien de mooiste jaren van hun leven door zich zorgen te maken over de toekomst.

stromen_van_zegen Doe ik dat dan niet? Ja, zeker wel, maar niet op een negatieve, zorgelijke manier. Natuurlijk merk ik dat met het ouder worden het ťťn en ander verandert zowel lichamelijk als geestelijk. Daarbij bemerk ik dat de Here een steeds grotere plaats in mijn leven krijgt. Vroeger was het: "Hoe kan ik er het beste van maken voor Hem. Nu: Hoe kan God verheerlijkt (in mij en door mij,) worden. Ook bemerk ik dat ik meer geniet van de kleine dingen des levens: een kruiswoordpuzzel maken met kleindochter Britney, 's avonds een avondgebedje opzeggen met Livia, etc, kortom "genieten van de kleine vreugden van het leven".

'k Word er bij bepaald dat ik (nog) meer m'n zegeningen moet gaan tellen - ja, ťťn voor ťťn.
U ook?!

Rob Roosenboom