Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 16. Tranen van dankbaarheid Volgende

 
Het menselijk lichaam is een groot mysterie. Het reageert op allerlei manieren op virussen, ziektes, etc. door z.g. "antistoffen" te ontwikkelen. Eťn van onze vijf zintuigen, n.l. het oog reageert op wel een heel bijzondere manier: traanvocht. Als ons oog gehinderd wordt, dan traant het. Een watervlies beschermt dan het oog.

Nu ben ik zeker geen expert, laat staan arts of deskundige en ook is het mijn bedoeling niet om een verhandeling over het functioneren van het menselijk oog te gaan houden, maar wel kan ik u vertellen dat God ons op het oog heeft. Halleluja!

Het oog wordt ook wel eens de "spiegel van het hart" genoemd. De bijbel spreekt ca. 300 keer over het (menselijk) oog. Een paar voorbeelden:

1) Jeremia 8:23:Mijn oog een bron van tranen.
2) Psalm 32:8:Op jou rust mijn oog.
3) MatteŁs 5:38:Een oog voor een oog en een tand voor een tand.
4) Johannes 17:1:Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel.
5) 1 Petrus 3:12:De Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog.

Traan Wist u trouwens dat onze ogen gemiddeld 1.650.000 tranen tranen oftewel 65 liter? En dat u - als u in Jeruzalem zou shoppen - flesjes tranen ŗ Ī Ä 30,00 per fles - kunt kopen?
Echt gehuild voor u!

Tranen van dankbaarheid huilen we als er een "Goddelijke oplossing" wordt aangereikt.
Tranen van verdriet als ons (of de onzen) iets verdrietigs overkomt.
Ook de Here Jezus weende
.

God, de formeerder van ons lichaam, heeft een bedoeling met ons wenen, nl. als uitlaadklep van onze emoties. Huilen lucht immers op! Ik hoop dat uw ogen zich met "tranen van dankbaarheid" vullen als u zich herinnert wat Hij voor ons zondaars gedaan heeft. Door Hem zijn wij nu geredde zondaars, gered door Jezus, onze Here.

Amen. Gode zij eer!

Rob Roosenboom