Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 19. Op zijn nummer gezet Volgende

Genesis 12:10-20 (NBV)
10 Eens brak er in het land hongersnood uit.
Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar.
11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai:
ĎLuister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent.
12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken:
Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden.
13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent,
dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.í
14 Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte
of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was.
15 Ook de officieren van de farao merkten haar op.
Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen.
16 En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen:
hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.
17 Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen
om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai.
18 Toen ontbood de farao Abram.
ĎWat hebt u mij aangedaan!í zei hij. ĎWaarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is?
19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen.
Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!í
20 En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen,
onder geleide het land uit gebracht.

Voor verschillende religies zoals het Jodendom, Christendom en de Islam is vader Abraham z.g. stamvader oftewel de "aartsvader" (= een eerbiedwaardige oude stamvader in het Oude Testament).

Hoewel hij grote achting bij God en mensen genoot kunnen we veel van zijn fouten leren. Niet voor niets zegt het spreekwoord dat men door schade en schande (hopelijk) wijs wordt!

Als Abraham van God de opdracht krijgt om met z'n hele hebben en houden naar Kanašn te trekken, dan gaat hij in geloof en vertrouwen. Na een kort of lang verblijf aldaar breekt er echter een grote hongersnood uit. "Nou, God zorgt goed voor de zijnen", hoor ik u al zeggen.... Doch Abraham moest leren dat de weg van geloof en van de belofte van God, de weg van behoud is ťn bovenal van heerlijke toekomst!

Abraham en Sarai bij farao (Miniatuur in het Vaticaan) Abraham gaat opnieuw op weg en komt in Egypte aan. Aldaar - en om als "asielzoeker" "verblijfsstatus" te krijgen - zegt hij dat z'n vrouw Sara z'n zuster is. Als de koning (Farao) de ware toedracht hoort dan krijgt Abraham de kous op de kop en wordt hij als een onmondig kind weer naar zijn eigen land teruggestuurd, (een pijnlijke situatie). Zijn slinkse plannetjes (op eigen kunnen vertrouwen) mislukken!

Waarom wordt zo'n verhaal / voorval nu in het O.T. vermeld?" hoor ik u vragen. De bijbel is een eerlijk boek; zonder poespas, recht door zee. Ook "Godsmensen", als Vader Abraham en ook anderen, moesten hun lessen leren. Soms worden ook wij door God tot de "orde geroepen", net maar ťťn doel, nl.: God in alles te vertrouwen!

Rob Roosenboom