Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 2. Vuurtjesstoker voor de Heer Volgende

Was "mijn" hart niet brandende?

Vuur We leven in turbulente tijden! En echt, Satan gaat rond als een briesende leeuw! Bent u al op uw hoede en post? Of... laat u zich als een gemakkelijke prooi opslokken/verslinden? Gaat u mee met de maalstroom van beslommeringen van elke dag zodat u KRACHTELOOS blijft toekijken als een onderdeel van de grote zwijgende massa die apathisch ondergaat wat nu eenmaal een deel is van het grote gebeuren...?!

'k Heb het wel eens eerder gezegd en geschreven, maar zonder uw en mijn inzet gebeurt er niets van enig belang, horen de mensen om ons heen niet dat er uitredding is voor alle problemen, moeite en zorgen en dat er vergeving van zonden wordt aangeboden door Jezus Christus onze Here om niet! Natuurlijk belijdt u met ons dat uw zonden vergeven zijn en we door genade behouden zijn maar.... En dan stopt ons schamel gestamel in een stil zwijgen en gebeurt er vervolgens weer niets!

Op het moment dat ik dit artikel schrijf wordt de grote, miljoenenstad Bagdad ingenomen, vallen er talloze doden en gewonden en doen we weer niets dan misschien meewarig ons hoofd schudden en medelijden met de monden belijden.... Velen sterven aan beide zijden - zowel Irakees als Amerikaan en Engelsman - zonder behouden te zijn, zonder te weten dat Jezus Christus de Here is!!

Vuur Ook in onze eigen gemeente zijn we heerlijk met onszelf bezig: Fijne samenkomsten en wekelijkse diensten wisselen elkaar met enige regelmaat af - doch weinig aanloop van buiten; mensen die door de boodschap van redding en behoud zich aangesproken voelen om de Here Jezus te volgen.... 'k Zou zo graag ACTIE willen zien, mensen gered als door vuur heen, het Koninkrijk van de tegenstander volledig onder vuur genomen, ingenomen in Jezus naam ťn volkomen verslagen!! Zodat vele nieuwe mensen tot het Koninkrijk van Jezus Christus toetreden en samen met ons Jezus Christus verheerlijken als Heiland en Heer!!

Waar zijn de broeders en zusters die als het ware "op het water willen lopen" en vele risico's willen nemen in Jezus naam? M.a.w. God verheerlijken met ALLES wat hun is gegeven naar de rijkdom zijner genade en het aandurven om PIJLERS te slaan waarop Zijn geestelijk huis mag rusten.

Waar zijn de door de Heilige Geest gedreven mannen en vrouwen die er op uit willen trekken - de vijand tegemoet - en als het ware een KRUISTOCHT willen gaan ontketenen en de overwinning op Satan en zijn trawanten proclameren?

Waar zijn zij? WAAR BENT U??

Ja, nu kunt u er niet meer omheen, het afschuiven op de ander; u staat nu in de schijnwerper Gods om kleur te bekennen!!

'k Hoop dat u net als Jesaja zegt: "Hier ben ik Here, zend mij"! Dan geeft God u een nieuwe VISIE, een streven en een brandend verlangen om het verlorene te bereiken voor Koning Jezus!! Dezelfde drang deed de Apostel Paulus de vele zendingsreizen maken tot zelfs ver in Europa (Spanje, ItaliŽ, Turkije). Dezelfde drang - geboren in ons hart door de werking van de Heilige Geest - moet ons als het ware aanzetten = dringen om de liefde van Jezus Christus bekend te maken OVERAL waar God de deuren voor ons opent!!

Toen de EmmaŁsgangers de Here Jezus hadden ontmoet, erkend en herkend, zeiden ze tegen elkaar ťn anderen: "Was ons hart niet brandende"? Is ook het uwe, brandende van verlangen om Jezus bekend te maken? BRANDENDE als een groot vuur??

Rob Roosenboom