Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 24. Luisteren...
      naar de stem van onze Heer
Volgende

 
We hebben in Nederland prachtige gezegdes. Levenswijsheid in enkele woorden vervat. Levenswijsheid die ons een heleboel leert over de mens, cultuur en gewoonten. Sommige gezegdes zijn internationaal, hetgeen betekent dat ze in andere talen en culturen ook aanwezig zijn en min of meer dezelfde strekking en/of betekenis hebben of krijgen. De meest bekende is misschien wel: "Ben je boos, pluk een roos, zet hem op je hoed, dan ben je morgen weer goed." Misschien omdat die roos iets over mijn familienaam zegt? Trouwens, een probleem oplossend gezegde?! Hij is althans in mijn geheugen gegrift en werkt uitermate goed in de praktijk van alle dag.

Soms is het verstandig en goed om je blik even op oneindig te zetten. We zijn in onze westerse wereld teveel de Amerikaanse no-nonsense denkcultuur gaan najagen. Ook voor ons geldt: "time is money". Niet zemelen, niet... nou ja, vul zelf maar in.

Dat we door deze opstelling harder voor onszelf optreden en voor de ander, bemerken we pas als we zelf in de problemen komen en deze woorden als repliek te horen krijgen op onze hulpvraag. Menige nood wordt niet gehoord, vermeld of verteld! Luisteren is vandaag de dag een kunst geworden die we weinig of niet meer durven of willen uitoefenen. Vandaar dat we de noodkreet niet (meer) horen of willen horen en de hulpvrager letterlijk laten stikken.

Anderzijds, en de eerlijkheid gebiedt mij dit u ook te schrijven, zijn er vele hulpvragen die niet gehonoreerd kunnen worden. Als bijbelse gemeente kunnen en willen we niet aan alle "pastorale" hulpvragen tegemoet komen. De bijbel geeft voldoende informatie hoe wij als geestvervulde christenen moeten leven.

Natuurlijk ben ik mij er volkomen van bewust dat b.v. "samenwonen" meestal leidt tot een huwelijk, maar dat wil niet zeggen dat we deze leefwijze propageren. De bijbel is heel duidelijk over deze zaken en verzekert ons dat Gods onmisbare zegen alleen op het huwelijk ligt.

Iemand schreef eens: "het is niet hoe groot (in aantal) de gemeente is, maar hoe bijbels ze functioneert"! 'k Hoop dat we zo bekend mogen staan in Almere!

Natuurlijk heeft dit alles te maken met onze geestelijke wieg - onze geestelijke opvoeding. 'k Heb door de jaren heen gemerkt dat het er niet om gaat hoeveel we in ons leven voor de Heer gedaan/bereikt hebben, maar in welke hoedanigheid we het hebben verricht. "Niet het vele is goed, maar het goede is veel" hield de hoofdonderwijzer ons altijd voor.

'k Krijg ook wel eens te horen dat ik, in mijn werk buiten de gemeente althans, niet zo zichtbaar aan de weg timmer. Het zij zo, maar ik MOET alleen de orders van de Meester uitvoeren. Al het andere is misschien wel urgent en belangrijk, maar vaak niet van hemelse oorsprong.

Menigeen zal van de Here Jezus te horen krijgen:
"Je bent zo actief bezig geweest, maar heb je MIJN WIL gedaan en die uitgevoerd?"
Ja, maar Heer, ik ben zo druk voor U geweest, heb stad en land afgereisd, etc.
Ja, maar...............

luisteren (2K) Vandaar dat ik door dit schrijven heen u een opzetje wil geven om MEER NAAR DE HEER LUISTEREN, Hem te horen spreken door Zijn Woord (en Geest) en de opdracht van Hem uit te voeren. Dan wordt spreken zilver en zwijgen goud. Dan zal Zijn woord door ons klinken en gehoord worden door velen.

'k Hoorde laatst een vreemd gezegde: "Als een hond stopt met zijn eigen staart achterna te rennen, dan ziet hij de kluif voor zich!" 'k Hoop dat u het (begint) te snappen.

Terug naar het opschrift: "Luisteren naar de stem van onze Heer". Lieve broeder en zuster, dit is waar het in ons christelijke leven om gaat. Eenvoudig maar waar! Geen spannende, sterke verhalen. Geen opsmuk en mooie woorden (praatjes) doch een leven (in handel en wandel) met de Heer. Geen stoelenwarmers meer, maar bruikbare, groeiende, gelovigen die Psalm l als levensmotto hanteren. En die bovenal goede vrucht voortbrengen op zijn tijd.

Moge de Heer u allen rijkelijk zegenen.

Lied Opwekking 203:
Ik wil U prijzen, Heer
Veel meer dan ik doe.
Leren zien op U,
leren luisteren naar U.
Ik wil U prijzen Heer.
2. Ik wil U kennen Heer,...
3. 'k Wil van U houden Heer,...
4. Ik wil U dienen Heer,...
5. Ik wil U prijzen Heer,...

Rob Roosenboom