Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 25. ECHT discipelschap Volgende

 
Tijdens een voorgangersvergadering in onze gemeente werd een levendige discussie gehouden over het echte doel van discipelschap. Dit was mede naar aanleiding van een publicatie in het Nederlands Dagblad, waarin gesteld werd dat een kerklid nog geen echte discipel was, tenzij ...

Jezus met Zijn discipelen

Vanuit de christelijk-gereformeerde werkgroep gemeente-opbouw werd er daarom een symposium over discipelschap georganiseerd. Men wilde geen tweedeling maken tussen "gewone gemeenteleden en discipelen", maar je was zeker nog geen discipel als je een gaventest of Alphacursus volgde!

Discipel werd je pas - in de breedste zin van het woord, in bijbelse tijden - als je Jezus wilde volgen, ook al behoorde je niet tot de kleine kern van de twaalf discipelen/apostelen.

Kerklidmaatschap is prachtig, maar primair gesteld gaat het om het navolgen van de Here Jezus! Meestal wordt met gemeenteopbouw en discipelschap een persoonlijk volgen van Jezus vervangen door gesprekken over kerkstructuren en gemeentegroei. Jammer, maar waar.

De conclusie van onze voorgangers tijdens de voorgangersvergadering was dan ook, dat ECHT discipelschap: "Wordt, wie je moet zijn in Christus" moet omvatten alsmede: "Doe, hetgeen je doen moet in opdracht van Hem". Beide opdrachten vinden hun oorsprong in EfeziŽrs 2:10.

Rob Roosenboom