Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 26. Advent Volgende

In de maand december worden we via de brievenbus overstelpt met allerlei "kerst info". Sint Nicolaas staat ook nog op de kalender vermeld en op 11 november hebben we zopas Sint Maarten gevierd. Het lijkt erop dat we van feest naar feest gaan, wat op zich een leuke ervaring is.

Als christenen verheugen we ons in die maand echter op het grote feest, nl. de geboorte van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En elk jaar is het weer een bijzondere gebeurtenis, een belevenis. Immers, de Zoon van God is naar deze aarde gekomen met een missie, een opdracht: om alle mensen heil en vrede te brengen.

Jammer dat de meeste mensen zich vergapen aan de romantiek die de kerstsfeer met zich mee brengt, en dat de essentie - heil en vrede - grotendeels vergeten wordt.

Adventkaarsen Laten wij christenen daarentegen ťťn missie uitvoeren en wel dat we Zijn heil en vrede verkondigen, door:

  1. Wie we zijn,
  2. Wat we zeggen,
  3. Wat we doen.

Als we tijdens de adventsperiode elke week een kaarsje extra laten branden, in woord en in daad, belijden dat Hij Heer en Meester is van ons leven, dan zal men aan en in ons zien dat kerst voor de deur staat.

Jesaja 9:5 (Het boek)
Want een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
de Heerschappij zal op Zijn schouders rusten.
Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn:
Wonderbare Raadgever, Machtige God,
Vader der eeuwen, Vorst van de vrede.

Johannes 1:14a (NBV)
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid,
en wij hebben Zijn grootheid gezien.

Rob Roosenboom