Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 27. Samen zingen Volgende

 
Samen zingen Volgens mijn bescheiden opinie is ťťn van de mooiste liederen in de Opwekkingsbundel is het lied: "Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, enz.". Twee woorden springen meteen in het oog, te weten SAMEN en ZINGEN.

Als christenen zijn we SAMEN op weg gegaan binnen onze geloofsgemeenschap vanaf de bekering tot wanneer de dood ons scheidt, om daarna voor eeuwig samen te zijn in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Met het ZINGEN kom ik in een geheel ander vaarwater terecht om het maar eens figuratief uit te drukken. Want zingen maakt blij en verenigt ons.

Zoals sport de natiŽn sportief samenbindt, zo muziek de gelovige. Misschien ijdele hoop, maar mijn moeder merkte vroeger wel eens op: "Waar ze samen zingen kunnen ze niet samen kibbelen." Een maar al te waar gegeven!

Misschien dat we nog wel over de liedkeuze kunnen kibbelen, maar zodra de alten, sopranen, tenoren ťn bassen, u en ik zich verenigen in een prachtig koor, klinkt er hemelse muziek! Niet voor niets spoort de apostel Paulus ons aan om in Psalmen, gezangen en geestelijke liederen God te loven en te prijzen.

Zo heeft de bisschop van Cyrus, Theodoretus (393-466), eens gezegd dat de Psalmen de geheimenissen van Gods Geest willen uitleggen. Anderen bevestigen dat geen ander boek als dat der Psalmen de westerse wereld zo beÔnvloed heeft. Als we met ziekte, leed en verdriet te maken krijgen biedt het boek der Psalmen ons veel moed en (levens)kracht!

En wetende dat velen voor ons ťn na ons die kracht zullen putten uit Gods Woord door het zingen van die prachtige liederen, stemt ons hart dankbaar en blij. Vandaar dat de gelovige door de eeuwen heen met volle overgave deze liederen zingt, wetende dat hij door overgave aan God en Zijn heilsplan, mede door geduld en vertrouwen door Gods almacht verbonden wordt met Zijn Eeuwige liefde en genade. Daarom zingen we zo graag die mooie liederen als we samenkomen om God te eren in een gemeenschappelijke lofzang en komt daarmee de mens tot zijn uiteindelijk doel. De mens ontmoet dan zijn Schepper; de Schepper Zijn volk!

Halleluja, Amen!

Opwekking 167
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
En de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Rob Roosenboom