Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 29. Voortrekkers gevraagd Volgende

 
Voortrekker De woorden die de alom bekende negerpredikant ds. Martin Luther King in 1968 tijdens een grote massabijeenkomst uitsprak zijn legendarisch geworden. Zijn woorden van vrijheid, democratie en hoop voor de toekomst worden nog steeds via radio en televisie uitgezonden en inspireren menige burger wereldwijd!

Tijdens mijn laatste OekraÔnereis kwam ik zijn verhaal tegen in een Engelstalig blad. Ter afsluiting van mijn seminars over: "Het Christelijk Gezin" heb ik haar als illustratie gebruikt. Indrukwekkend en eigentijds! De vele voors en tegens werden natuurlijk tegen elkaar afgewogen. Ds. King kwam er maar bekaaid af.

Ds. Martin Luther King We moeten natuurlijk zijn laatste speech: "I have a dream" (Ik heb een droom) tegen de toenmalige heersende Amerikaanse rassenpolitiek afwegen en constateren tegelijkertijd dat er vanaf die tijd gelukkig veel ten goede veranderd is. Maar, de woorden blijven velen - ja ook mijn persoon - imponeren.

In het maandblad: "Het Beste" van juni 1968 kom ik het verhaal van ds. King voor het eerst tegen. Twee maanden voordat hij werd neergeschoten in Dallas, Texas, zei hij tot zijn gemeente: "The Ebenezer Baptist Church" te Atlanta in Georgia, USA, het volgende:

"Velen denken na over hun eigen dood en begrafenis. Ik doe dat ook wel eens en kom dan tot de volgende conclusie:
'Maak er a.u.b. geen ellenlange dienst van, schrap een hoop redevoeringen, vergeet mijn vele onderscheidingen, maar onderstreep dat Martin Luther King geprobeerd heeft iemand lief te hebben. Mijn wens is dat u die dag zegt dat ik heb geprobeerd rechtvaardig te zijn en met de hulpbehoevenden op te trekken, de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, de gevangenen te bezoeken, de mensheid lief te hebben.... Ja, als u dat wilt, zeg dan dat ik een VOORTREKKER was, een voortrekker van de gerechtigheid en rechtvaardigheid.'
Ik zal geen cent nalaten, alleen een toegewijd leven en als ik iemand op mijn levensweg kan helpen of opbeuren met woord of lied of daad en als ik iemand op de rechte weg mag brengen, dan is mijn leven niet tevergeefs geweest. En als ik als christen mijn plicht mag doen, zoals elk christen betaamt en als ik redding kan brengen in de wereld door de boodschap te communiceren zoals mijn Meester het leerde, dan heb ik ťcht geleefd zoals Hij het van den beginne af bedoelde...."

De Apostel Paulus heeft 2000 jaar eerder reeds deze boodschap beschreven!

Doet gij evenzo.

Rob Roosenboom