Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 31. Echte vrede Volgende

Filippenzen 3:8b (Het Boek)
Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus.

Tijdens de vele evangelisatiediensten in binnen- en buitenland mag ik veelal het zogenaamde "Boek van Zonde" gebruiken om zo Gods genade te illustreren.

Wij, zondige mensen, zoeken God niet (direct), hoewel er toch een hunkering in ons hart aanwezig is om met God in contact te komen. Vele filosofen, o.a. Friedrich Nietzche, hebben deze "hunkering naar God" zwaar veroordeeld en volkomen onnodig geacht. Professor Dr. Kuitert beweert zelfs in zijn laatste boek dat de mens een eigen god heeft gecreŽerd om zo een houvast te vinden aan de immer dwalende zoeker. Blinden leiden blinden!

Toch is het opmerkelijk dat als mensen Gods uitgestoken hand - de genade die ons door de Here Jezus Christus wordt aangeboden - aanvaarden, men pas "echte vrede met zijn God" vindt!

Een opmerkelijk getuigenis over vergeving las ik van wijlen zuster Corrie ten Boom:

De hand schudden

"Daar stond ze dan, oog in oog met haar voormalig kampbewaarder van RavensbrŁck toen ze zo vlak na de oorlog (1947) de Duitsers probeerde te vertroosten en Gods liefde voor hen in diverse samenkomsten onder woorden probeerde te brengen. Hij vroeg haar hem te vergeven. Hij was pas christen geworden. Corrie stond verbouwereerd naar zijn net uitgestoken hand te kijken. Ze had zo'n vraag nooit en te nimmer verwacht en durfde niet te antwoorden noch haar hand uit te strekken om de zijne te schudden....

Opnieuw flitsten de ellende, honger, pijn, verdriet maar ook angst, vrees en opgekropte woede door haar hoofd alsook de vele, mensonterende vernederingen die zij en haar zus Betsie hadden moeten ondergaan. Ook dat Betsie de vele ontberingen niet had overleefd. Moest zij hem vergeven? Hem de hand schudden alsof er niets gebeurd was? Moest zij... ?

Na een korte innerlijke strijd bood zij hem bijna houterig en mechanisch haar hand aan en fluisterde:
"Ik vergeef het je m'n broeder, om Christus wil."

"Voor lange tijd lagen onze handen ineen; die van een voormalig kampbewaarder en een voormalig krijgsgevangene. Ik had nog nooit zů Gods liefde ervaren als toen.", zo verhaalde ze jaren later. (Guidepost Magazine, Guildposts Assoc. Inc., 1972)

En hoewel we Gods liefde en genade misschien moeilijk kunnen verklaren of verwoorden, is het een heerlijke zekerheid te ervaren dat God ons liefheeft en altijd vergeeft, en opnieuw een "relatie" met ons wil aangaan en ons in de Here Jezus Christus als Zijn kinderen aanvaardt!

Lied:
Mijn Heer en ik, wij wand'len zij aan zij.
Zijn liefde is mij altijd zeer nabij.
Wij gaan te'saam langs levens drukke dreven (= wegen).
De Heiland is mij altijd zeer nabij.
De Heiland is mij altijd zeer nabij.

Rob Roosenboom