Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 32. Godsverduistering Volgende

Godsverduistering De Paus van Rome verwoordde het onlangs nog kort maar krachtig: "Het lijkt wel of God Europa verlaten heeft." Menig journalist fronste de wenkbrauwen en krabbelde eens achter de oren om vervolgens interessanter nieuws te vergaren om zo niet tot nadenken gezet te worden. De nieuwshoorder zapte maar vlug door naar ander, beter nieuws.

Godsverduistering - een menselijke omschrijving van wat reeds vele jaren geleden eerder plaatsvond toen het Joodse volk haar eigen weg ging, God verlaten had en tenslotte in ballingschap terecht kwam. Het door vele oorlogen, interne twisten en in ballingschap gevoerde Joodse volk kwam tot inkeer en smeekte God om genadig te zijn en de zonden te vergeven.

En God?
Hij hoorde de gebeden der vromen en liet na vele jaren het volk toch weer terugkeren naar de "heimat, het land der belofte"!

Kan God een continent als Europa terzijde stellen? Zijn andere werelddelen meer geliefd bij de Vader, meer dan het onze? Een antwoord vinden op deze moeilijke vragen vergt veel tijd, gebed en geestelijk inzicht.

Dat ons "rijke" West-Europese land zich van God heeft afgekeerd behoeft geen betoog. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de ene vrijzinnige beweging na de andere de "band met God" geprobeerd los te wrikken en dat is ze nog aardig gelukt ook (denk maar eens aan het drugsgedoogbeleid, de vrije seks, Rock and Roll etc.) en sinds de paarse kabinetten is ook zowel abortus als het homo huwelijk en euthanasie deel geworden van ons na-christelijk erfgoed. De Drion-pil staat nog steeds ter discussie maar zal t.z.t. ook wel ingezet worden om ongeneeslijke zieken, ouden van dagen en anderen, op eigen voorspraak - dat nog wel - de mogelijkheid te geven om vroegtijdig het leven te beŽindigen!!

Of de "Heilige Vader" met zijn eerder genoemde woorden de bekende knuppel in het hoenderhok gegooid heeft, weet ik niet. Wel weet ik, dat we in het laatst der dagen leven waar dergelijke praktijken als "boze uitingen van satan" bestempeld kunnen worden die helaas moeten plaatsvinden.

Toch gloort er licht in deze donkerte en wel dat de Here God alles in zijn machtige Vaderhand heeft en houdt en dat de rechtvaardige in volkomen Godsvertrouwen (verder) leven mag!! Dan mogen wij als "met de Geest vervulde christenen" Zijn eeuwige inwoning en bijstand ervaren en van harte instemmen met de woorden van het lied uit Opwekking 136: "Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe".

Rob Roosenboom