Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 33. Groot is Uw trouw Volgende

Trouw Eťn van de liederen die we vroeger vaak zongen ging over de grote trouw van God. Het valt soms niet mee om zo'n lied te zingen want van nature zijn we niet zo dankbaar, noch tevreden met hetgeen ons door het leven is toebedeeld. Vaak zuchten en steunen we in de strijd van ons dagelijks bestaan en is dankbaarheid voor elke positieve gebeurtenis ver te zoeken.

Toch moeten we ere geven aan wie ere toekomt. Toch?! Want, sinds we een nieuw leven mochten aangaan in Christus Jezus is alles veranderd, ja NIEUW geworden!

Hoe kan het dan dat we toch nog door vele zorgen en verdriet geplaagd worden, zult u zich afvragen?
Nou, heel eenvoudig. Ons EGO - stukje van onze oude zondige natuur zullen we maar zeggen - steekt telkens weer de kop op om onze verlossing door Christus Jezus aan te tasten, m.a.w. satan is hoogst actief om ons aan te vallen en ons die zwakke zijde voor ogen te houden, liefst elke dag duizend keer!

Vanwege onze nieuwe positie in Christus mogen we juist deze "zwakheid" (lees zonde) bij de Here Jezus brengen (kruisigen) en bij Hem achterlaten. We mogen in Jezus' naam "een nieuw leven" proclameren ťn in leven en werken eigen maken en hierin te triomferen.

Vandaar dat dit lied ons voorhoudt dat Zijn trouw (kunt u die beredeneren, uitleggen of zelfs maar verklaren?) ons dagelijks vergezelt om onze levensweg met Hem te bestendigen opdat Hij in en door ons woning kan maken.

Dan worden we stil van ontroering en blijdschap, want Hij is met ons en volvoert in ons Zijn heerlijk plan en heilswerk, zodat Hij verheerlijkt wordt in ons leven en Zijn grootheid en majesteit nog meer gezien zal worden en zodat anderen, niet-gelovigen, tot jaloersheid gebracht zullen worden.

Inderdaad, groot is Uw trouw, o Heer - aan mij betoond in alle opzichten van het leven. Dank u Heer dat u mij niet loslaat noch teleurstelt, doch in alles zeer nabij bent geweest.

Ja, Gods trouw is wonderbaar, kunnen we (hopelijk) ruimhartig beamen.

Opwekking 123:Groot is Uw trouw, o Heer.
Liederenbundel van het Leger des Heils 95:Gods trouw is wonderbaar.

Rob Roosenboom