Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 34. Houd moed Volgende

 
't Is maandag, mijn vrije dag. Niet te laat opgestaan en na mijn morgengebed, puzzel en de nodige koffie, ben ik aan het lezen geslagen. Niet alleen de Bijbelgedeelten voor vandaag maar nu het bekende boek: "De man die God geloofde", een autobiografie van Hudson Taylor, die jaren ongelezen mijn boekenkast opvulde. Wat mij zeer ontroerde is hoe hij op zeer jeugdige leeftijd een "Godservaring" had die zijn hele leven op z'n kop zette en hem als jongeman naar China deed gaan om daar als zendeling het evangelie te brengen.

'k Herkende in het eerste deel van dit boek mijn eigen persoontje. Ook ik ben op vrij jeugdige leeftijd tot bekering gekomen en vol idealen en moed een geloofsavontuur aangegaan en op twintigjarige leeftijd reeds naar Spanje vertrokken, om mij aldaar in de Spaanse taal te bekwamen en zowel jongeren als ouderen van Jezus te vertellen.

Dat ik er maar tien jaar zou doorbrengen speet mij ten zeerste en menigeen bekritiseerde mij daarom. God geeft toch een roeping voor het leven? Spanje was toch dť plaats? Hoe kun je dan....?? Vele vragen van dien aard werden mij regelmatig voor de voeten geworpen.

Nu ouder en hopelijk ook een beetje wijzer geworden, zie ik, ondanks schipbreuk lijden en veel verdriet in mijn persoonlijk leven, dat God er voor zorgt, dat alles bijdraagt aan het goede voor degenen die Hem geloven en vertrouwen.

Schipbreuk

Mijn leven is nu door het vuur gelouterd en nog meer bruikbaar geworden voor Hem! Nee, geen eigen verdienste doch enkel genade. Blijken van Gods trouw aan ons betoond. Die niet nalaat om hetgeen Hij begonnen is te doen, af te maken!! Gods trouw is zo wonderbaar!!

Toen de bekende apostel Paulus eens schipbreuk leed, moedigde hij de mede-opvarenden aan met de woorden: "HOUD MOED, mannen, want ik vertrouw op God"!!

Hetzelfde wil ik ook doen via dit schrijven:
"Lieve broeders en zusters, wat er ook gebeuren mag in uw leven, NOOIT de moed opgeven, ťn op God blijven vertrouwen!! Ondanks ontmoediging, ziekte, werkloosheid misschien, krappe financiŽn, veel strijd, God zorgt voor u en mij - ondanks alles - en wil Zijn heerlijke Godsplan in ons uitwerken!!"

Is deze "Godservaring" reeds de uwe geworden?? HOUD MOED!!

Rob Roosenboom