Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 38. Doolhof / Blijven zoeken Volgende

 Doolhof
Een paar jaar geleden werd met behulp van een bekend TV-programma de crŤche in ons appartementsgebouw voorzien van een zogenaamd doolhof. Omdat het hier om kleine kinderen gaat van nul tot vier jaar, zijn de boompjes van het doolhof bewust klein en laag gehouden. Wij, volwassenen, kunnen er nog overheen kijken, de kinderen echter niet.

Vanwege het mooie weer zit ik wel eens op het balkon en zie dan die peuters hun weggetje zoeken in dit doolhof. Leuk en aardig om te zien hoor. Vooral als ze verdwalen, dan is Leiden in last. Een gehuil van jewelste totdat er hulp komt in de vorm van andere kinderen die wel de weg kennen of leiding, die de ongelukkige weer uitleidt.

'k Moest er aan denken dat het leven voor menigeen op een doolhof lijkt; geen uitweg, blinde vlekken, doodlopende paden, etc. Vooral als je onderweg bent kan het dwalen een vermoeiende en afmattende rit worden.

In het boek: "De man die God geloofde", vertelt Hudson Taylor over het ontstaan van de China Inland Mission. Over de vele problemen die hij tegen kwam, maar ook over de bemoediging die daaruit voortsproot. Luister maar:

"Zullen wij ontmoedigd worden, wanneer God het in Zijn voorzienigheid zo regelt, dat ons werk door dalen van tegenslag gaat, die wij niet kunnen overbruggen, naar bergen van hindernissen, die wij onmogelijk te boven kunnen komen, langs kronkelpaden, die de gezamelijke inspanning en energie van alle Christenen samen niet recht kan maken, over oneffen terrein, dat door geen kracht van mensen glad gemaakt kan worden?

Zullen wij niet veeleer Zijn Heilige Naam zegenen en prijzen, dat Hij zich heeft voorzien van een strijdperk, waarin Zijn heilige kracht, die steeds werkzaam is, zij het in het verborgene, zich kan tonen; waar al het levende tezamen - en niet slechts verlichte gelovigen - de openbaring van de heerlijkheid des Heren zal moeten zien?

Van dit gezichtspunt uit bezien, blijken onze moeilijkheden ons tot groot nut te worden en zijn zij voor ons de zekere basis van bemoediging".
(Uit: De man die God geloofde, Hudson Taylor, Hoenderloo's Uitgeverij, Hoenderloo, pag 158-159).

De Here geeft in Zijn Woord vele beloften om moedig verder te gaan en bij Hem te schuilen en hoewel Hij geen kalme reis beloofd heeft, wťl een behouden aankomst.

'k Kijk in mijn geval af en toe naar die zoekende kleuters en zie hun onkunde en onvermogen en grinnik een beetje bij mijzelf, want ik weet wel hoe je uit het doolhof komen kan. Misschien een beetje ondeugend, maar ik geniet er wel van. Vooral als kleutertje lief de bewuste uitweg vindt naar de wip of ander speeltuig!

Ook de Heer verblijdt zich ten volle als Zijn kinderen Hem vinden, de grondlegger en voltooier van ons geloof, en ondanks het zoeken en falen, gaat het toch immers om de uitkomst!!
Dan geldt: "Eind goed, al goed!"

De juiste weg: "Jezus Christus onze Here!!" Heeft u Hem al gevonden??

Zo niet: BLIJVEN ZOEKEN!!

Zangbundel Johannes de Heer - Lied 251:
"Vrees niet, Ik ben met u."
Dat heeft Jezus beloofd.
Zijt g' ook eenzaam, verlaten,
Werd u 't al ontroofd,
Dit zal u vertroosten,
Sterken in de strijd:
Nooit zal Hij u verlaten,
Hij is met u t' allen tijd.

Rob Roosenboom