Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 41. Ik geef je levend water Volgende

Ik geef je levend water, ik geef je levend water........

Sinds enige tijd zijn we in bezit van Satelite-TV. Buiten-op het balkon- staat een grote, grijze schotel met een diameter van 100 cm en binnen een ontvanger gekoppeld aan de KTV in de huiskamer. Hoewel we in staat zijn om 3500 verschillende kanalen via 17 satelieten „binnen te halen” gaat onze voorkeur toch uit naar Discovery en Planet TV, mede vanwege de informatieve inslag naast BBC-World News.

Een paar dagen geleden was het Continent Afrika aan de beurt en het thema WATER. De kijker werd duidelijk gemaakt dat waterputten noodzakelijk waren om de bevolking van schoon drinkwater te voorzien. Na een introductie van dorpshoofd en dorpelingen werd „de bouw” van een put uit de doeken gedaan. Verschillende stevige mannen groeven letterlijk met de handen (en kleine schepjes) een metersdiepe put. Na dagen moeizame arbeid werd water aangetroffen en met een „hoera, hoera” van alle genodigden bevestigd.

Daarna werd het „waterputten” uit de doeken gedaan. De put was zeker zes tot acht meter diep gezien de drie à vier mannen die in de aardbodem verdwenen. Na verloop van tijd klonk gezang: „Ik geef je levend water, Ik geef je levend water, Ik geef je levend water” en kwam er een metalen emmer te voorschijn die van hand tot hand werd doorgegeven.

'k Moest denken aan de woorden van de Here Jezus aan de Samaritaanse vrouw:
„Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” (vlgs Joh.4:14, NBV)

Vandaag aan de dag wordt water als „kostbaar” goud aangeduidt. Zonder water kun je geen dag meer leven, vooral niet in een warm (sub)tropisch land. In landen rond de Middelandse zee wordt de bevolking via Radio en TV geleerd hoe men met weinig water (een pannetje) zich kan douchen. Een onmogelijkheid voor de verwende westerlingen zoals wij.

Andere werelddelen worstelen met het overschot van water, zoals India en Bangladesh.

Water is trouwens volgens onze watermaatschappij Vitens, het meest gecontroleerde, eindproduct. Het water is van zeer goede kwaliteit zodat zelf (soms) in de horeca gewoon kraanwater van de tap als zgn. „bronwater” wordt geserveerd. Geen mens die het merkt!

Zoals eerder gezegd heeft de Here Jezus de Samaritaanse vrouw aangemoedigd om niet alleen maar putwater, maar het echte, levende water te putten. Een aansporing des temeer voor ons om Levend Water, waar je nimmermeer van dorst krijgt, te zoeken (en te vinden).

De profeet Jesaja spoort ons aan met de volgende woorden:
„Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.” (Jesaja 55:1)

Een mooi lied 303 vanuit de Glorieklokkenbundel luidt: „Wij drinken van het levend water”.
(Op de achtergrond hoort u de melodie van dit lied spelen.)

1 Wij drinken van het levend water.
En knielen bij de bron;
Beschaduwd door de groene palmen,
Voor al te felle zon.
Koor: Wij drinken van het levend water,
Drinken van het levend water,
Drinken van het levend water,
Uit de ware levensbron.
2 Het immer vloeiend levend water,
Versterkt ons op de reis,
Zodat wij Jezus kunnen zingen,
Met lof en dank en prijs.
Levend water
3 O, heil'ge bron van levend water,
Gij zijt ons enig al,
Mijn God, die immer was dezelfde,
Die is en wezen zal.
4 Gij held're stroom van levend water,
Doorzichtig als kristal,
O, drenk ons met uw liefdegolven,
Op bergtop en in dal.

Rob Roosenboom