Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 42. Als de hemel van koper lijkt Volgende

Zo nu en dan gaan we door een duister dal (Psalm 23) en lijkt het alsof onze gebeden niet verder komen dan het plafond. We proberen zo consequent als we zijn de Bijbel te lezen en de dagelijkse dingen in de gebeden bij God te brengen, maar toch.....

Heeft U zich ook wel eens zo gevoeld? Heeft U ook wel eens zo'n periode meegemaakt? Niet schrikken want het overkomt ons allemaal wel eens! Sommigen noemen het een periode van loutering en weer anderen een aanval van de boze maar hoe het ook zij... het is een reŽel gebeuren! De tegenstander is namelijk NIET blij als we Gods Woord lezen, bestuderen en een plaatsje geven in ons leven. Dus als eerste geeft hij ons zoveel werk te doen, dat er geen tijd meer over is om Gods Woord in de morgen, middag of avond te lezen, dus slaan we het Bijbellezen maar een keertje over. Eer we beseffen wat er gaande is, is het Bijbellezen van de baan. Vergeten. Niet meer ons dagelijks geestelijk voedsel..... Ach, er is immers nog zoveel te doen, misschien morgen of overmorgen! En als onze geestelijke honger is afgezwakt vult hij het wel met andere dingen hoor. Omdat onze geest niet meer gevoed wordt met Ąhemelse zakenĒ worden we zwak. Vandaar dat we in het VLEES gaan reageren op allerlei situaties, ons laten gelden in plaats van de Bijbelse weg te bewandelen, etc. Menige ruzie, kerksplitsing vindt zijn oorsprong in vleselijke beslissingen, uitingen en woorden. Roddel en vrees zijn vaak de onderliggende problemen.

Omdat we zwak of verzwakt zijn in geestelijk opzicht wordt ook het lichaam zwak. Het liefst liggen we dan urenlang, zoniet dagenlang, op de bank, kijken we tv of slapen een gat in de dag. Fout, helemaal FOUT!!!! Natuurlijk is er niets op tegen om op de bank te liggen, tv te kijken of te slapen. Een goede nachtrust is van groot belang om goed te kunnen functioneren maar..... overdaad schaadt!

Menig christen is door de vele wereldse tv-programma's op het verkeerde been gezet. De wereld is in de psyche binnengeslopen, met fatale gevolgen! Dan LIJKT de hemel inderdaad van koper en LIJKT God heel ver weg. Waarom? Omdat wij ver van HEM zijn afgedwaald, Zijn stem niet meer kennen en/of herkennen en onze eigen weg bewandelen! Gelukkig moedigt de apostel Paulus ons in Efeze 6:10 aan om STERK te zijn/worden in de Here! Vandaar dus de oproep om de Bijbel (weer opnieuw) ter hand te nemen en te gaan LEZEN en de dagelijkse GEBEDEN TE HERVATTEN. Want God wil gekend en gebeden zijn. Immers: ĄZijn Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn padĒ (Psalm 119:105).

Rob Roosenboom