Kop
Roosenboompjes
Maak hier uw keuze
uit een Roosenboompje
 
         
         

Vorige 43. Worstelen met het mysterie van het lijden

Joni Eareckson Tada
In het novembernummer 2010 van het bekende maandblad Manna vindt u het indrukwekkende verhaal van Joni Eareckson Tada met de bovenstaande titel. Zoals bekend brak zij bij het duiken haar nek en zit ze sinds haar 17e jaar in een rolstoel. Na vele jaren van inzet voor mindervaliden, hetgeen in de praktijk betekende het doneren van een rollator tot een rolstoel voor de hulpbehoeftigen, wereldwijd, krijgt ze tot overmaat van tegenspoed zelf te horen dat ze borstkanker heeft.

Wat nu? Bij de pakken neerzitten en wachten op het einde - de dood? Neen!! Ze ziet hierin een uitnemende kans om iedere verpleegster en dokter van haar Heer en Heiland te vertellen.
Wat een geweldige, geestvervulde en godvruchtige vrouw!!

In het genoemde artikel verwijst ze naar 1 Petrus 2:21 „Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem”. Meteen verhaalt ze dat haar lijden haar dichter tot de Here Jezus gebracht heeft en dat ze meer van het karakter van Christus heeft ontdekt en noemt dit een fase van haar geestelijke groei.

Dit Godsvertrouwen straalt van elke zin af en stemt mij dankbaar en blij. Immers, ook al begrijpen we Zijn plannen maar ten dele, Hij leidt ons elke dag weer opnieuw en bevestigt Zijn heerlijke aanwezigheid en voorzienigheid in zovele kleine en grote zaken.

Natuurlijk blijven vele vragen onzerzijds onbeantwoord, tasten we vaak in het duister en begrijpen we maar weinig van reden en nut.

Op de vraag waarom God lijden toestaat concludeert Joni kort maar krachtig dat we leven op een gevallen aarde die kreunt onder het gewicht van een zware vloek. Als God inderdaad goed is dan moet Hij immers afrekenen met de zonde, maar ook in liefdevol erbarmen omzien naar Zijn schepselen: WIJ. God staat daarom lijden toe, als een gevolg van een gevallen, niet volmaakte wereld, om meer mensen tot Christus te brengen. Lijden is onlosmakelijk verbonden met zonde. Als God zou afrekenen met het lijden, zou Hij ook moeten afrekenen met de zonde en dus met ONS - zondaren.

Gelukkig is God is TE genadig om dat te doen!!

Rob Roosenboom

(Maandblad Manna, november 2010, nr.7, pag. 21)