Kop
Sitemap van de Glorieklokkenbundel - Pagina 1

Nummer en titel van lied
(Click op de datum om naar
de betreffende pagina te gaan)
D a t u m   l a a t s t e   w i j z i g i n g
Alleen
tekst
Tekst met
gitaar-
akkoorden
Printversie
met gitaar-
akkoorden
<<     <       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11       >     >>
Liederen uit de Glorieklokkenbundel06-07-2010
1 - Geprezen zij God06-07-2010 14-02-2008 14-02-2008
2 - Het ruwe, oude kruis07-07-2010 19-06-2008 19-06-2008
3 - Genageld aan het kruis08-07-2010 19-06-2008 19-06-2008
4 - Ja, de Heer is waarlijk opgestaan13-07-2010 13-07-2010 13-07-2010
5 - De opstanding des Heren05-08-2010 05-08-2010 05-08-2010
6 - Ik zing een nieuw lied10-07-2010 19-06-2008 19-06-2008
7 - Toen de kracht Gods op mij viel09-07-2010 09-07-2010 09-07-2010
8 - JoŽl II29-08-2010 29-08-2010 29-08-2010
9 - Toen ik gedoopt werd met Gods Geest en vuur17-07-2010 19-06-2008 19-06-2008
10 - Terug naar Pinksteren05-08-2010 05-08-2010 05-08-2010
11 - De wederkomst van Jezus14-07-2010 14-07-2010 14-07-2010
12 - Maranatha21-07-2010 14-02-2008 14-02-2008
13 - Als de poort opengaat13-07-2010 14-02-2008 14-02-2008
14 - Jezus' wederkomst01-08-2010 01-08-2010 01-08-2010
15 - Ik geef in dit uur05-08-2010 05-08-2010 05-08-2010
16 - Ik kom met mijn leven tot Jezus21-07-2010 14-02-2008 14-02-2008
17 - Komt en eet05-08-2010 05-08-2010 05-08-2010
18 - Neem mij zoals ik ben24-07-2010 24-07-2010 24-07-2010
19 - Ik kies de weg van Jezus13-07-2010 14-02-2008 14-02-2008
20 - Bede om verlossing14-02-2008 25-02-2008 25-02-2008
21 - Ik heb gezien het gelaat van Jezus14-11-2010 14-11-2010 14-11-2010
22 - Hij redde mij18-07-2010 18-07-2010 18-07-2010
23 - Slechts een stap21-07-2010 21-07-2010 21-07-2010
24 - Jezus gaat heden voorbij15-07-2010 20-06-2008 20-06-2008
25 - Waarom niet vandaag?08-10-2010 08-10-2010 08-10-2010
26 - Hoor, Hij roept u bij uw naam08-10-2010 08-10-2010 08-10-2010
27 - Hebt ge uw ziel voor de Heiland ontsloten?08-10-2010 25-02-2008 25-02-2008
28 - Uw Jezus wacht op u08-10-2010 08-10-2010 08-10-2010
29 - Hij maakt nog de kranken gezond14-02-2008 14-02-2008 14-02-2008
30 - Jezus geneest14-02-2008 14-02-2008 14-02-2008
31 - Volle verlossing24-07-2010 24-07-2010 24-07-2010
32 - Loflied na genezing van krankheid14-02-2008 14-02-2008 14-02-2008
33 - Zijn naam is gegrift in mijn hart17-07-2010 14-02-2008 14-02-2008
34 - Ik ben de Uwe, Heer!28-07-2010 25-02-2008 25-02-2008
35 - Doe wat gij kunt11-05-2011 11-05-2011 11-05-2011
36 - Ik ben een kind van God21-07-2010 25-02-2008 25-02-2008
37 - Ik ben de Deur17-10-2010 17-10-2010 17-10-2010
38 - De Vreemdeling van Galilea11-07-2010 20-06-2008 20-06-2008
39 - Spreek een woord voor Jezus10-12-2010 10-12-2010 10-12-2010
40 - Vertrouwen10-12-2010 10-12-2010 10-12-2010
41 - Schenk mij geloof29-08-2010 29-08-2010 29-08-2010
42 - Het is wondervol, wat de Heer kan doen29-08-2010 29-08-2010 29-08-2010
43 - Mijn beste Vriend17-10-2010 17-10-2010 17-10-2010
44 - Zeg het aan Jezus15-07-2010 25-02-2008 25-02-2008
45 - Welk een Vriend is onze Jezus09-07-2010 25-02-2008 25-02-2008
45a - Opwekkingslied21-07-2010 23-06-2008 23-06-2008
46 - Jezus, dierbare Jezus17-10-2010 17-10-2010 17-10-2010
47 - Nooit alleen28-07-2010 28-07-2010 28-07-2010
48 - Zijn hand rust troostend op mij07-09-2010 07-09-2010 07-09-2010
49 - Spreek tot mijn hart28-10-2010 28-10-2010 28-10-2010
50 - U zij de glorie14-07-2010 23-06-2008 23-06-2008

 

<<     <       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11       >     >>