Kop
God is liefde
 
 
vadersliefdesbrief (6K)
Lees deze brief a.u.b aandachtig door.
De inhoud zal u troost en bemoediging schenken.
Bij iedere regel kunt u over de
rode tekstverwijzing met de muis gaan.
De betreffende Bijbeltekst wordt dan in beeld gebracht.
Alle gebruikte Bijbelteksten
komen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Mijn kind,

Ook al ken je Mij misschien niet. Ik ken je door en door. (Psalm 139:1)
Ik weet het als je zit of staat. (Psalm 139:2)
Of je op weg gaat of uitrust, Ik merk het, al je wegen zijn Mij vertrouwd. (Psalm 139:3)
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. (MatteŁs 10:29-31)
Want je werd als Mijn evenbeeld gemaakt. (Genesis 1:27)
Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:5)
Ik kende je al voordat Ik je vormde in je moeders buik. (Jeremia 1:4-5)
Voor het begin van de wereld had Ik Mijn plan al klaar om je in Mijn heerlijkheid te brengen. (1 KorintiŽrs 2:7)
Je bent geen foutje… (Psalm 139:15)
…want elke dag van je leven staat in Mijn boek. (Psalm 139:16)
Ik bepaalde precies wanneer je geboren zou worden en waar je zou wonen. (Handelingen 17:26)
Je bent prachtig gemaakt. (Psalm 139:14)
Ik weefde je in de buik van je moeder. (Psalm 139:13)
Ik beschermde je vanaf je eerste dag. (Psalm 71:6)
Mensen, die Mij niet kennen, hebben een verwrongen beeld van Mij gemaakt. (Johannes 8:41-44)
Ik ben niet ver weg of iemand waar je bang voor hoeft te zijn, maar ik ben Liefde. (1 Johannes 4:16)
En Ik verlang er naar je Mijn liefde te geven. (1 Johannes 3:1)
Gewoon omdat je Mijn kind bent en Ik jouw Vader. (1 Johannes 3:1)
Ik geef je het goede als je daarom vraagt, (MatteŁs 7:11)
want Ik ben de volmaakte Vader. (MatteŁs 5: 48)
Al het goede, dat je ontvangt, komt uit Mijn hand. (Jakobus 1:17)
Want Ik zorg voor je en geef je alles wat je nodig hebt. (MatteŁs 6:31-33)
Ik heb je altijd al een hoopvolle toekomst willen geven. (Jeremia 29:11)
Want Mijn liefde voor jou duurt voor eeuwig. (Jeremia 31:3)
Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als het zand bij de zee. (Psalm 139:17-18a)
Ik heb werkelijk alles voor je over. (Romeinen 8:32)
Ik zal altijd het goede voor je blijven doen. (Jeremia 32:40)
Want je bent een kostbaar bezit voor Mij. (Exodus 19:5)
Ik wil je zegenen en een plaats geven om te wonen. (Jeremia 32:41)
En Ik wil je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. (Jeremia 33:3)
Als je Mij oprecht zoekt, zul je Me vinden. (Deuteronomium 4:29)
Zoek je geluk bij Mij en Ik zal je geven wat je hart verlangt. (Psalm 37:4)
Want Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)
Ik kan veel meer voor je doen dan je beseft. (EfeziŽrs 3:20)
Want Ik ben het die je aanmoedigt en kracht geeft. (2 Tessalonicenzen 2:16-17)
Ik ben ook de Vader die je in al je problemen troost. (2 KorintiŽrs 1:3-4)
Als je hart gebroken is, ben Ik dichtbij. (Psalm 34:19)
Ik koester je aan Mijn hart zoals een herder een lam draagt. (Jesaja 40:11)
Zelfs al is je leven moeilijk, Ik ben bij je. (Psalm 23:4)
Als je bij Mij komt zal Ik je met open armen ontvangen. (Lucas 15:20)
Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik van Mijn zoon Jezus houd. (Johannes 17:23b)
Want in Jezus kun je Mijn liefde voor jou zien. (Johannes 17:26)
Hij is het evenbeeld van wie Ik ben (HebreeŽn 1:3)
Hij kwam om te laten zien dat Ik niet tegen je, maar voor je ben. (Romeinen 8:31)
En om je te laten weten dat Ik jou je fouten niet wil aanrekenen. (2 KorintiŽrs 5:18-19)
Jezus stierf zodat jij en Ik verzoend konden worden. (2 KorintiŽrs 5:18-19)
Zijn dood laat Mijn liefde voor jou zien. (1 Johannes 4:10)
Ik gaf Mijn zoon waar Ik van houd om jouw liefde te winnen. (Romeinen 8:32)
Als je Mijn Zoon Jezus erkent, erken je Mij. (1 Johannes 2:23)
En niets kan je ooit meer van Mijn liefde scheiden. (Romeinen 8:38-39)
Kom thuis en Ik zal een groots feest in de hemel aanrichten. (Lucas 15:7)
Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader zijn. (EfeziŽrs 3:14-15)
Mijn vraag is: Wil je Mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13)
Ik wacht op jou. (Lucas 15:11-32)

Liefs,

Je Vader,
Almachtig God.